GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 159
Có nhiều người tin rằng sự ảnh hưởng của gene lên chỉ số IQ càng ngày càng kém quan trọng trong cuộc sống khi con người già đi và học hỏi thêm càng nhiều kinh nghiệm. Thật ngạc nhiên là điều ngược lại lại xảy ra. Đối với trẻ em, hệ số di truyền là 0,2 (20%), một thiếu niên là 0,4 và có thể lên đến 0.8 đối với người lớn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:45:23(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hình nào lẻ cặp?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
I-
Hình I
2-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình sau?:
A-
Số 72
B-
Số 82
C-
Số 92
3-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình sau?:
A-
Số 1
B-
Số 2
C-
Số 3
D-
Số 4
4-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình sau?:
A-
Số 308
B-
Số 608
C-
Số 798
D-
Số 914
E-
Số 1944
5-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình sau?:
A-
Số 26
B-
Số 34
C-
Số 65
D-
Số 32
6-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình sau?:
A-
Số 26
B-
Số 36
C-
Số 46
D-
Số 56
E-
Số 76
7-
Hãy tìm ô nào lẻ bộ?
A-
Ô A
B-
Ô B
C-
Ô C
D-
Ô D
E-
Ô E
8-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình sau?:
A-
Số 12
B-
Số 17
C-
Số 27
9-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình sau?:
A-
Số 1
B-
Số 11
C-
Số 111
D-
Số 101
10-
Trong 8 hình sau, hãy tìm ra 2 hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1 và hình 3.
B-
Hình 6 và hình 7.
C-
Hình 6 và hình 8.
D-
Hình 1 và hình 8.
E-
Hình 4 và hình 5.
F-
Hình 1 và hình 6.
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1014. Đăng: 05-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG