GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Người ta quét vôi trần nhà và các mặt xung quanh bên trong của một ngôi nhà hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,2m, chiều rộng 3,6m và chiều cao 3,5m. Tính diện tích cần quét vôi biết diện tích cửa là 6,8 m2.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:46:34(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Người ta quét vôi trần nhà và các mặt xung quanh bên trong của một ngôi nhà hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,2m, chiều rộng 3,6m và chiều cao 3,5m. Tính diện tích cần quét vôi biết diện tích cửa là 6,8 m2.
A-
Diện tích cần quét vôi là 84,12 m2.
B-
Diện tích cần quét vôi là 84 m2.
C-
Diện tích cần quét vôi là 84,1 m2.
D-
Diện tích cần quét vôi là 81,12 m2.
2-
Bây giờ là 9 giờ. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì kim giờ và kim phút lại vuông góc với nhau?
A-
Thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau là sau giờ.
B-
Thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau là sau giờ.
C-
Thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau là sau giờ.
D-
Thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau là sau giờ.
3-
Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. Biết 5 năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay?
A-
Tuổi mẹ là 32 tuổi. Tuổi con là 10 tuổi
B-
Tuổi mẹ là 45 tuổi. Tuổi con là 12 tuổi
C-
Tuổi mẹ là 35 tuổi. Tuổi con là 10 tuổi
D-
Tuổi mẹ là 37 tuổi. Tuổi con là 11 tuổi
4-
Một thuyền máy đi ngược dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 25,5 km/giờ và vận tốc dòng nước là 4,5 km/giờ. Tính độ dài quãng sông AB.
A-
Độ dài quãng sông AB là 52,5 km
B-
Độ dài quãng sông AB là 52 km
C-
Độ dài quãng sông AB là 55,5 km
D-
Độ dài quãng sông AB là 61,5 km
5-
Một ô tô và một xe máy cùng xuất phát từ A đến B. Biết ô tô đi với vận tốc 50 km/giờ, xe máy đi với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi khi ô tô cách A 75 km thì xe máy cách A bao xa?
A-
40 km
B-
50 km
C-
60 km
D-
70 km
6-
Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước các số đo trong lòng bể là: dài 4m; rộng 3m; cao 2,5m. Biết bể đang chứa 18000 lít nước. Hỏi lượng nước trong bể cao bao nhiêu mét?
A-
1,2 mét
B-
1,3 mét
C-
1,4 mét
D-
1,5 mét
7-
Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 792 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
A-
291 trang
B-
300 trang
C-
700 trang
D-
792 trang
8-
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số mà tử và mẫu đều là số có 2 chữ số?
A-
12
B-
13
C-
14
D-
15
9-
Một ô tô và một xe máy cùng xuất phát đi từ A để đến B. Biết quãng đường AB dài 150 km, vận tốc của ô tô là 50 km, vận tốc của xe máy là là 40 km. Hỏi khi ô tô đến B thì xe máy cách B bao nhiêu km?
A-
30 km
B-
40 km
C-
50 km
D-
60 km
10-
Tìm diện tích một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó 50% thì được hình vuông mới có diện tích là 193,5 cm2.
A-
79 cm2
B-
86 cm2
C-
91 cm2
D-
102 cm2
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1826. Đăng: 06-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG