GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   


Lịch sử lớp 10 - Bài 14
Nhà nước phương Đông ra đời sớm hơn phương Tây là do
A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi
B. Nghề thủ công phát triển
C. Chăn nuôi, trồng trọt phát triển
D. Công cụ sắt xuất hiện.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:52:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nhà nước phương Đông ra đời sớm hơn phương Tây là do
A-
Điều kiện tự nhiên thuận lợi
B-
Nghề thủ công phát triển
C-
Chăn nuôi, trồng trọt phát triển
D-
Công cụ sắt xuất hiện.
2-
Nhà nước phương Đông ra đời vào thời đại
A-
Đồ đá cũ
B-
Đá mới
C-
Đồ đồng
D-
Đồ sắt.
3-
Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ khoảng
A-
Thiên niên kỉ V –IV trước công nguyên.
B-
Thiên niên kỉ IV-III trước công nguyên.
C-
Thiên niên kỉ III-II trước công nguyên.
D-
Thiên niên kỉ II-I trước công nguyên.
4-
Sự ra đời nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông có nét độc đáo so với phương Tây là
A-
Cư dân ở đây chưa hề sử dụng đồ sắt
B-
Cư dân ở đây chưa hề sử dụng đồ đồng thau
C-
Cư dân ở đây chưa hề có sản phẩm dư thừa
D-
Xã hội chưa hề có giai cấp.
5-
Lực lượng lao động chính trong xã hội cổ đại phương Đông là
A-
Quý tộc.
B-
Nô lệ.
C-
Bình dân.
D-
Nông dân công xã.
6-
Chế độ nhà nước của xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông được gọi là
A-
Chế độ dân chủ chủ nô.
B-
Chế độ chuyên chế cổ đại.
C-
Chế độ cộng hoà.
D-
Chế độ chiếm hữu nô lệ.
7-
Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền là chế độ
A-
Do vua đứng đầu nhưng quyền lực tập trung trong tay quan lại và tăng lữ.
B-
Không có vua đứng đầu, mọi công việc do hội đồng công xã quyết định.
C-
Do vua đứng đầu và mọi quyền lực tập trung vào tay vua.
D-
Do vua đứng đầu nhưng quyền lực nằm trong tay tăng lữ.
8-
Cư dân phương Đông sống chủ yếu bằng
A-
Nghề nông.
B-
Nghề thủ công nghiệp truyền thống.
C-
Thương nghiệp đường biển.
D-
Nghề thủ công nghiệp và buôn bán.
9-
Vườn treo Babilon là kì quan của
A-
Ai Cập.
B-
Lưỡng Hà.
C-
Hy Lạp.
D-
Rô Ma.
10-
Sáng tạo ra hệ chữ số 1, 2, 3, ....0 là của người
A-
Ai Cập.
B-
Hy Lạp.
C-
Ấn Độ.
D-
Trung Quốc.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1075. Đăng: 06-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG