GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 55
Đồng bằng nào sau đây của Trung Quốc hay xảy ra lụt lội nhất?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:49:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đồng bằng nào sau đây của Trung Quốc hay xảy ra lụt lội nhất?
A-
Đồng bằng Hoa Bắc.
B-
Đồng bằng Hoa Trung.
C-
Đồng bằng Hoa Nam.
D-
Đồng bằng Đông Bắc.
2-
Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên miền Tây Trung Quốc?
A-
Địa hình gồm các dãy núi cao, sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.
B-
Khí hậu ôn đới lục địa khắc nhiệt.
C-
Nơi bắt nguồn của các sông lớn chảy về phía đông.
D-
Nổi tiếng về các khoáng sản kim loại màu.
3-
Các tài nguyên chính của miền Tây Trung Quốc là
A-
đất, rừng, thủy năng.
B-
rừng, đồng cỏ, khoáng sản.
C-
rừng, khoáng sản, thủy năng.
D-
đồng cỏ, khoáng sản, đất.
4-
Khó khăn của điều kiện tự nhiên miền Tây Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế là:
A-
bão lụt, thường xảy ra vào mùa hè.
B-
khô hạn trên một vùng lãnh thổ rộng lớn.
C-
nghèo khoáng sản, phân bố rải rác.
D-
Tất cả các ý trên.
5-
Người Hán chiếm trên bao nhiêu phần trăm trong tổng số dân Trung Quốc?
A-
60%
B-
70%
C-
80%
D-
90%
6-
Chính sách dân số rất triệt để của Trung Quốc dẫn đến kết quả là:
A-
mỗi gia dình chỉ có một con.
B-
tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ngày càng giảm.
C-
cân bằng giới tính.
D-
Tất cả các ý trên.
7-
Dân cư Trung Quốc tập trung đông đúc ở:
A-
các đồng bằng châu thổ.
B-
vùng ven biển.
C-
miền Đông.
D-
các thành phố ven biển.
8-
Phần lớn lãnh thổ miền Tây Trung Quốc có mật độ dân số trung bình là:
A-
dưới 1 người/km2.
B-
trên 1 người/km2.
C-
từ 1-50 người/km2.
D-
từ 51-100 người/km2.
9-
Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư Trung Quốc?
A-
Chiếm 1/5 dân số thế giới.
B-
Có trên 50 dân tộc khác nhau.
C-
Tỉ lệ dân thành thị chiếm 73% số dân cả nước ( 2005 ).
D-
Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên 0,6% ( 2005 ).
10-
Điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư, xã hội Trung Quốc?
A-
Miền Đông là nơi tập trung nhiều thành phố lớn.
B-
Rất chú trọng đầu tư cho phát triển giáo dục.
C-
Đóng góp cho nhân loại nhiều phát minh có giá trị.
D-
Tỉ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở lên đạt gần 98% ( 2005 ).
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1709. Đăng: 06-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG