GMT: Thứ Bảy, ngày 21  tháng 4, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   


Lịch sử lớp 10 - Bài 26
Trong xã hội phong kiến Tây Âu, quan hệ phụ thuộc "Phong quân - Bồi thần" có nghĩa là
A. Tất cả các lãnh chúa phải phục tùng nhà vua
B. Lãnh chúa nhỏ phải phục tùng lãnh chúa lớn
C. Lãnh chúa chỉ phục tùng một lãnh chúa cao hơn đã phong cấp đất cho mình
D. Vua phong cấp tước vị cho tất cả các lãnh chúa.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:59:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong xã hội phong kiến Tây Âu, quan hệ phụ thuộc "Phong quân - Bồi thần" có nghĩa là
A-
Tất cả các lãnh chúa phải phục tùng nhà vua
B-
Lãnh chúa nhỏ phải phục tùng lãnh chúa lớn
C-
Lãnh chúa chỉ phục tùng một lãnh chúa cao hơn đã phong cấp đất cho mình
D-
Vua phong cấp tước vị cho tất cả các lãnh chúa
2-
Thành thị trung đại ở châu Âu ra đời vào thời gian
A-
Thế kỉ X
B-
Thế kỉ XI
C-
Thế kỉ XII
D-
Thế kỉ XIII
3-
Thành thị trung đại châu Âu ra đời biểu hiện sự tiến bộ trước tiên trong lĩnh vực
A-
Nông nghiệp
B-
Thủ công nghiệp
C-
Thương nghiệp
D-
Lưu thông hàng hóa
4-
Một trong những cơ sở ra đời thành thị trung đại Châu Âu:
A-
Sự ra đời của đồ đồng. sản phẩm dư thừa, nảy sinh nhu cầu trao đổi
B-
Trong thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa
C-
Sự ra đời của đồ sắt
D-
Các lãnh địa tan rã
5-
Phường hội khác với xưởng thủ công thời kì thành thị trung đại Châu Âu ở chỗ
A-
Sản xuất cùng lúc nhiều mặt hàng
B-
Quy mô lớn, tập hợp những thợ thủ công có cùng nghề
C-
Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp
D-
Thủ công nghiệp tách khỏi thương nghiệp.
6-
Tổ chức của những người thợ thủ công trong thành thị trung đại Châu Âu được gọi là
A-
Lãnh địa
B-
Phường hội
C-
Hội chợ
D-
Thương hội.
7-
Phường hội và thương hội ở thành thị trung đại Châu Âu ra đời nhằm mục đích
A-
Bảo vệ quyền lợi cho lãnh chúa
B-
Bảo vệ quyền lợi cho lãnh chúa và thương nhân
C-
Bảo vệ quyền lợi cho thợ thủ công, thương nhân về sản xuất và buôn bán
D-
Đảm bảo an toàn và mang lại những món lời chắc chắn cho thương nhân
8-
Để bảo vệ lợi ích cho các thương nhân về độc quyền buôn bán, trong thành thị trung đại Châu Âu xuất hiện tổ chức
A-
Phường quy
B-
Hội chợ
C-
Phường hội
D-
Thương hội
9-
Thành thị trung đại Châu Âu ra đời đã
A-
Thúc đẩy kinh tế lãnh địa phát triển
B-
Kìm hãm sự phát triển của kinh tế lãnh địa
C-
Phá vỡ nền kinh tế tự cấp, tự túc của lãnh địa
D-
Làm cho quan hệ chính trị trong lãnh địa thêm phát triển
10-
C. Mác nói: "Thành thị là bông hoa rực rỡ nhất của thời trung đại". Vì
A-
Thành thị xuất hiện đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của lãnh địa, tạo điều kiện thống nhất quốc gia
B-
Các thiết chế dân chủ trong thành thị là cơ sở thực hiện một lí tưởng xã hội mới
C-
Thành thị xuất hiện tạo môi trường thuận lợi để phát triển văn hoá
D-
Tất cả A, B, C đều đúng.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1863. Đăng: 07-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG