GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   


Lịch sử lớp 10 - Bài 82
Nguyên nhân chính làm cho công nghiệp Anh nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX suy giảm so với Đức, Mỹ là gì?
A.Máy móc , thiết bị, kỹ thuật lạc hậu hơn
B.Tư sản Anh không chú ý phát triển
C.Đức và Mỹ phát triển trước
D.Anh nghèo tài nguyên
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:50:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nguyên nhân chính làm cho công nghiệp Anh nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX suy giảm so với Đức, Mỹ là gì?
A-
Máy móc , thiết bị, kỹ thuật lạc hậu hơn
B-
Tư sản Anh không chú ý phát triển
C-
Đức và Mỹ phát triển trước
D-
Anh nghèo tài nguyên
2-
Lê Nin đã nhận định như thế nào về chủ nghĩa đế quốc Anh?
A-
Chủ nghĩa đế quốc thực dân
B-
Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi
C-
Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến
D-
Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt
3-
Câu nói: " Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh " dùng để chỉ cái gì?
A-
Hệ thống thuộc địa rộng lớn của Anh
B-
Diện tích đất nước rộng lớn
C-
Anh là đất nước mặt trời không bao giờ lặn
D-
Anh là nước có ít thuộc địa
4-
Yếu tố nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu của kinh tế Pháp?
A-
Phải bồi thường chiến tranh do bại trận
B-
Nghèo nguyên liệu và nhiên liệu
C-
Kỹ thuật hiện đại
D-
Giai cấp tư sản không chịu đầu tư
5-
Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là gì?
A-
Chủ nghĩa đế quốc thực dân
B-
Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi
C-
Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến
D-
Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt
6-
Hình thức độc quyền phổ biến ở nước Đức là gì?
A-
Các ten
B-
Xanh đi ca
C-
Các ten và Xanh đi ca
D-
Tơ rơt
7-
Nhà nước Liên Bang Đức được xây dựng trên cơ sở nào?
A-
Sự liên kết giữa tư sản và quý tộc mới
B-
Sự liên kết giữa quý tộc tư sản hóa và công nhân
C-
Sự liên kết giữa tư sản và quý tộc tư sản hóa
D-
Sự liên kết giữa tư sản và vô sản
8-
Mỹ từng bước can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Trung và Nam Mỹ thông qua việc áp dụng chính sách nào?
A-
" Cái gậy và củ cà rốt"
B-
Xâm lược thực dân kiểu mới
C-
Can thiệp về chính trị
D-
Đảo chính và lật đổ
9-
Phong trào đấu tranh nào thể hiện hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản?
A-
Bãi công
B-
Bỏ trốn
C-
Phá máy móc, đốt công xưởng
D-
Khởi nghĩa vũ trang
10-
" Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu" là khẩu hiệu đấu tranh của giai cấp công nhân ở đâu?
A-
Sê lơ din - Đức
B-
Li ông - Pháp
C-
Phong trào hiến chương - Anh
D-
Phong trào đập phá máy móc ở Mỹ
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 606. Đăng: 10-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG