GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 68
Trong khu vực Đông Nam Á, cà phê và hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở đâu?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:20:06(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nước nào có GDP/người cao nhất trong các nước ASEAN (năm 2004)?
A-
In-đô-nê-xi-a.
B-
Bru-nây.
C-
Xin-ga-po.
D-
Thái Lan.
2-
Nước có GDP bình quân đầu người thấp nhất ASEAN (năm 2004)là
A-
Lào.
B-
Mi-an-ma.
C-
Cam-pu-chia.
D-
Việt Nam.
3-
Ý nào sau đây không phải thách thức đối với ASEAN?
A-
Đô thị hóa nhanh làm nảy sinh các vấn đề phức tạp của xã hội.
B-
Vấn đề tôn giáo, sự hòa hợp dân tộc trong mỗi quốc gia.
C-
Tạo dựng được môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.
D-
Sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường hợp lí.
4-
Việt Nam xuất khẩu gạo sang các nước nào ở Đông Nam Á?
A-
In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a.
B-
Xin-ga-po, Mi-an-ma, Bru-nây, Đông-Ti-mo.
C-
Cam-pu-chia, Phi-lip-pin, Xin-ga-po.
D-
Lào, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Xin-ga-po.
5-
Hàng hóa chủ yếu nhập khẩu của nước ta từ các nước trong khu vực Đông Nam Á là
A-
xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu.
B-
một số mặt hàng điện tử.
C-
hàng tiêu dùng.
D-
Tất cả các ý trên.
6-
Trong khu vực Đông Nam Á, cà phê và hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở
A-
In-đô-nê-xi-a.
B-
Việt Nam.
C-
Thái Lan.
D-
Ma-lai-xi-a.
7-
Trâu, bò được nuôi nhiều nhất ở các nước nào trong khu vực Đông Nam Á?
A-
Cam-pu-chia, Lào, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin.
B-
In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Thái Lan.
C-
Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam.
D-
Thái Lan, Phi-lip-pin, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a.
8-
Các nước nào ở Đông Nam Á nuôi nhiều lợn?
A-
Việt Nam, Phi-lip-pin, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a.
B-
Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Lào, Đông Ti-mo.
C-
Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Việt Nam.
D-
Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Bru-nây,
9-
Nước có sản lượng cá khai thác đứng đầu khu vực Đông Nam Á (năm 2003) là
A-
Thái Lan.
B-
In-đô-nê-xi-a.
C-
Phi-lip-pin.
D-
Việt Nam.
10-
Năm nước có sản lượng cá khai thác đứng đầu khu vực Đông Nam Á (năm 2003)là
A-
Thái Lan, Cam-pu-chia, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po.
B-
Phi-lip-pin, Mi-an-ma, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.
C-
Xin-ga-po, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Phi-lip-pin.
D-
In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2174. Đăng: 10-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG