GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học     Điện Tích - Điện Trường     Dòng Điện Không Đổi     Dòng Điện Trong Các Môi Trường     Từ Trường     Cảm Ứng Điện Từ     Khúc Xạ Ánh Sáng   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 07
Bài trắc nghiệm về Dòng Điện Trong Các Môi Trường sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như ở đoạn nào hạt tải điện được tạo ra bởi tác nhân ion hóa, sự phóng điện không tự lực, tự lực; các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:52:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hình vẽ sau đây sử dụng từ Câu 01 -> Câu 04

Đặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng điện chạy qua có dạng như hình vẽ. Ở đoạn nào hạt tải điện được tạo ra bởi tác nhân ion hóa?
A-
OA
B-
AB
C-
BC
D-
OA và AB
2-
Đặc tuyến vôn – ampe của chất khí có dòng điện chạy qua có dạng như hình vẽ Câu hỏi 01. Ở đoạn nào hạt tải điện được tạo ra bởi ion hóa do va chạm:
A-
OA
B-
AB
C-
BC
D-
AB và BC
3-
Đặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng điện chạy qua có dạng như hình vẽ Câu hỏi 01. Ở đoạn nào có sự phóng điện không tự lực?
A-
OA
B-
AB
C-
BC
D-
OA và AB
4-
Đặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng điện chạy qua có dạng như hình vẽ Câu hỏi 01. Ở đoạn nào có sự phóng điện tự lực?
A-
OA
B-
AB
C-
BC
D-
Không có đoạn nào
5-
Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào là quá trình phóng điện tự lực:
A-
Tia lửa điện
B-
Sét
C-
Hồ quang điện
D-
Cả 3 đều đúng
6-
Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào xảy ra do tác dụng của điện trường rất mạnh trên 106V/m:
A-
Tia lửa điện và sét
B-
Sét
C-
Hồ quang điện
D-
Tia lửa điện
7-
Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào có sự phát xạ nhiệt electron:
A-
Hồ quang điện
B-
Sét
C-
Tia lửa điện
D-
Cả 3 đều đúng
8-
Sự phóng điện thành miền của chất khí xảy ra trong các điều kiện nào:
A-
Áp suất cao cỡ chục atm; hiệu điện thế thấp cỡ chục vôn
B-
Áp suất ở đktc, hiệu điện thế cao cỡ kilôvôn
C-
Áp suất thấp dưới 1mmhg, hiệu điện thế cỡ trăm vôn
D-
Áp suất cao cỡ chục atm; hiệu điện thế cao cỡ kilôvôn
9-
Trong sự phóng điện thành miền, nếu giảm áp suất rất thấp cỡ 10-3mmHg thì có hiện tượng gì:
A-
Miền tối catốt giảm bớt
B-
Miền tối catốt chiếm toàn bộ ống khí
C-
Cột sáng anốt chiếm toàn bộ ống khí
D-
Cột sáng anốt giảm bớt
10-
So sánh bản chất thì dòng điện trong các môi trường nào do cùng một loại hạt tải điện tạo nên:
A-
Kim loại và chân không
B-
Chất điện phân và chất khí
C-
Chân không và chất khí
D-
Không có hai môi trường như vậy
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1715. Đăng: 01-08-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG