GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   


Lịch sử lớp 10 - Bài 99
Phát minh lớn, quan trọng của người tối cổ là:
A. Biết chế tạo công cụ bằng sắt
B. Biết giữ nước để dùng lâu ngày
C. Biết ghè hai mảnh đá với nhau để lấy lửa
D. Biết trồng trọt ở vùng đồng bằng ven sông.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:43:59(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phát minh lớn, quan trọng của người tối cổ là:
A-
Biết chế tạo công cụ bằng sắt
B-
Biết giữ nước để dùng lâu ngày
C-
Biết ghè hai mảnh đá với nhau để lấy lửa
D-
Biết trồng trọt ở vùng đồng bằng ven sông.
2-
Nhờ lao động mà người tối cổ đã có:
A-
Cơ thể phát triển thẳng đứng
B-
Tiếng nói thuần thục hơn
C-
Bàn tay khéo léo dần
D-
Tất cả câu trên đều đúng
3-
Quan hệ hợp quần xã hội của người tối cổ là:
A-
Có người đứng đầu
B-
Bầy người nguyên thuỷ
C-
Xã hội công xã nguyên thuỷ
D-
Tất cả câu trên đều đúng.
4-
Nơi người tối cổ ở là:
A-
Hang động
B-
Hốc cây
C-
Nhà sàn
D-
Trên cây.
5-
Hợp quần xã hội đầu tiên của người tối cổ gọi là:
A-
Bầy người hiện đại
B-
Bầy người nguyên thuỷ
C-
Xã hội công xã nguyên thuỷ
D-
Xã hội phong kiến sơ khai.
6-
Bầy người nguyên thuỷ gồm:
A-
Khoảng 100 gia đình cùng huyết thống
B-
5-7 gia đình có quan hệ ruột thịt với nhau
C-
10-14 gia đình có quan hệ láng giềng với nhau
D-
Khoảng 30 người cùng chung ngôn ngữ
7-
Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
A-
Cách đây khoảng 4 vạn năm
B-
Cách đây khoảng 6 vạn năm
C-
Cách đây khoảng 4000 năm
D-
Cách đây khoảng 10 000 năm.
8-
Những người trong một thị tộc có quan hệ với nhau như thế nào?
A-
Có chung một loại chữ viết
B-
Có cùng huyết thống
C-
Cùng cư trú trong một khu đất
D-
Là láng giềng của nhau.
9-
Những người trong một bộ lạc có quan hệ với nhau như thế nào?
A-
Sống cạnh nhau
B-
Có họ hàng với nhau
C-
Cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi
D-
Tất cả câu trên đều đúng
10-
Công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc là:
A-
Tìm kiếm thức ăn
B-
Làm đồ gốm để trữ nước
C-
Tìm nguồn nước mới
D-
Tất cả câu trên đều đúng.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1222. Đăng: 11-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG