GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 165
Một nghiên cứu bao gồm 307 trẻ em từ 6 đến 19 tuổi bằng cách đo kích cỡ từng phần của bộ não bằng phương pháp MRI và đo các khả năng từ vựng và suy luận đã được thực hiện (Shaw, 2006). Nghiên cứu cho thấy có một sự liên quan nào đó giữa IQ và cấu trúc của vỏ não – những người có trí thông minh cao thường có vỏ não mỏng khi nhỏ và dày dần thêm khi lớn lên.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:27:52(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong hình sau?:
A-
Số 6
B-
Số 12
C-
Số 34
D-
Số 10
2-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ W
C-
Chữ M
D-
Chữ N
E-
Chữ L
3-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ O
C-
Chữ B
D-
Chữ R
4-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 39
B-
Số 29
C-
Số 19
D-
Số 9
5-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 1
B-
Số 2
C-
Số 3
D-
Số 4
E-
Số 5
F-
Số 6
6-
Chữ nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ V
B-
Chữ R
C-
Chữ B
D-
Chữ P
7-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 45
B-
Số 42
C-
Số 21
D-
Số 10
E-
Số 6
8-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 20
B-
Số 40
C-
Số 40
D-
Số 45
9-
Chữ nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ T
B-
Chữ Y
C-
Chữ K
D-
Chữ U
10-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 23
B-
Số 19
C-
Số 17
D-
Số 16
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 969. Đăng: 13-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG