GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 169
Theo Jackson và Rushton, một cuộc khảo sát đầu thế kỷ 20 cho thấy giới không đóng vai trò về trí thông minh. Trước đó thì Cyril Burt và Lewis Terman cũng không tìm thấy sự khác biệt về trí thông minh giữa hai giới. Năm 1995, Hedges và Nowell chỉ ra những sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê về chỉ số IQ trung bình giữa nam và nữ sử dụng các số liệu trong các nghiên cứu phổ biến xuất bản thời đó.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:37:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
2-
Trong 8 hình sau đây, 2 hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1 và hình 8.
B-
Hình 1 và hình 4.
C-
Hình 3 và hình 7.
D-
Hình 2 và hình 8.
E-
Hình 2 và hình 3.
F-
Hình 5 và hình 6.
3-
Chữ cái nào sẽ hoàn tất câu đố này?:
A-
Chữ R
B-
Chữ V
C-
Chữ H
D-
Chữ J
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 19
B-
Số 12
C-
Số 8
D-
Số 4
E-
Số 0
5-
Số nào còn thiếu trong ngôi sao cuối ?:
A-
Số 5
B-
Số 15
C-
Số 9
6-
Số nào còn thiếu trong vòng tròn cuối?:
A-
Số 12
B-
Số 20
C-
Số 22
D-
Số 30
E-
Số 32
7-
Chữ cái nào theo trình tự để hoàn tất câu đố này?
A-
Chữ W
B-
Chữ V
C-
Chữ N
D-
Chữ M
8-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ I
B-
Chữ S
C-
Chữ Y
D-
Chữ X
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Số 4
B-
Số 8
C-
Số 12
D-
Số 16
E-
Số 22
10-
Số nào còn thiếu trong vòng tròn ở hàng dưới cùng?
A-
Số 16
B-
Số 9
C-
Số 7
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 908. Đăng: 13-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG