GMT: Chủ Nhật, ngày 31  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 32
Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự: A.mất phân cực – tái phân cực - đảo cực B. tái phân cực - đảo cực - mất phân cực. C. mất phân cực - đảo cực - tái phân cực. D. đảo cực – tái phân cực – mất phân cực...... Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực A. cả trong và ngoài màng tích điện âm. B. Chênh lệch điện thế giảm nhanh tới 0. C. cả trong và ngoài màng tích điện dương. D. Chênh lệch điện thế đạt cực đại...... Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp, chất trung gian hóa học gắn vào thụ quan ở màng sau làm cho màng sau......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 06:40:51(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự:
A-
mất phân cực – tái phân cực - đảo cực
B-
tái phân cực - đảo cực - mất phân cực.
C-
mất phân cực - đảo cực - tái phân cực.
D-
đảo cực – tái phân cực – mất phân cực.
2-
Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực
A-
Cả trong và ngoài màng tích điện âm.
B-
Chênh lệch điện thế giảm nhanh tới 0.
C-
cả trong và ngoài màng tích điện dương.
D-
Chênh lệch điện thế đạt cực đại.
3-
Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp, chất trung gian hóa học gắn vào thụ quan ở màng sau làm cho màng sau:
A-
đảo cực.
B-
mất phân cực.
C-
tái phân cực.
D-
đảo cực và tái phân cực.
4-
Cơ sở sinh học của tập tính là:
A-
phản xạ
B-
hệ thần kinh
C-
cung phản xạ.
D-
trung ương thần kinh.
5-
Kết qủa sinh trưởng thứ cấp của thân tạo:
A-
biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cấp.
B-
gỗ thứ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ giác , gỗ lõi.
C-
biểu bì , tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp , mạch rây thứ cấp.
D-
tầng sinh mạch, vỏ gỗ sơ cấp, mạch rấy thứ cấp.
6-
Loại mô phân sinh chỉ có ở cây hai lá mầm là:
A-
mô phân sinh đỉnh thân.
B-
mô phân sinh đỉng rễ.
C-
mô phân sinh lóng.
D-
mô phân sinh bên.
7-
Phát triển qua biến thái hoàn toàn cón đặc điểm.
A-
con non gấn giống con trưởng thành.
B-
phải trải qua lột xác nhiều lần.
C-
không qua lột xác.
D-
con non khác con trưởng thành.
8-
Nếu thiếu iốt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmôn:
A-
ơstrôgen.
B-
ecđixơn.
C-
tirôxin.
D-
testosterôn.
9-
Vào thời kì dậy thì, trẻ em có những tay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiếu hoocmôn
A-
sinh trưởng.
B-
ơstrôgen (nữ) và testosterôn ( nam).
C-
tirôxin.
D-
ơstrôgen (nam) và testosterôn (nữ ).
10-
Đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là:
A-
bộ nhiễm sắc thể của loài không thay đổi.
B-
nguyên phân và giảm phân.
C-
kiểu gen của thế hệ sau không thay đổi trong qúa trình sinh sản.
D-
giảm phân và thụ tinh.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 954. Đăng: 14-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG