GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 47
Ở giai đọan trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất ra quá nhiều hoocmôn sinh trưởng sẽ dẫn đến A sinh trưởng phát triển bình thường. B trở thành người khổng lồ. C trở thành người bé nhỏ. D chậm lớn hoặc ngừng lớn. Thực vật một lá mầm có các mô phân sinh A đỉnh thân và đỉnh rễ. B đỉnh và lóng. C đỉnh và bên. D lóng và bên. Bản năng của động vật là tập hợp các phản xạ A có điều kiện. B không điều kiện được phối hợp theo trình tự xác định....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:14:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ở giai đọan trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất ra quá nhiều hoocmôn sinh trưởng sẽ dẫn đến
A-
sinh trưởng phát triển bình trường.
B-
trở thành người khổng lồ.
C-
trở thành người bé nhỏ.
D-
chậm lớn hoặc ngừng lớn.
2-
Thực vật một lá mầm có các mô phân sinh
A-
đỉnh thân và đỉnh rễ.
B-
đỉnh và lóng.
C-
đỉnh và bên.
D-
lóng và bên.
3-
Bản năng của động vật là tập hợp các phản xạ
A-
có điều kiện.
B-
không điều kiện.
C-
không điều kiện được phối hợp theo trình tự xác định.
D-
không điều kiện và có điều kiện.
4-
Ở sâu bướm, hoocmôn ecdisơn có tác dụng
A-
ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm.
B-
gây lột xác và ức chế sâu thành nhộng và bướm.
C-
gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm.
D-
kích thích thể allata tiết ra juvenin.
5-
Ở thực vật, hoocmôn ức chế sinh trưởng chiều dài và tăng sinh trưởng chiều ngang của thân là
A-
auxin.
B-
etylen.
C-
axit abxixic.
D-
xytokinin.
6-
Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng là hoocmôn
A-
FSH.
B-
ICSH
C-
LH.
D-
GnRH
7-
Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp là do cơ thể không có đủ hoocmôn
A-
ostrogen.
B-
testosteron.
C-
sinh trưởng.
D-
tiroxin.
8-
Học theo kiểu in vết ở động vật
A-
chỉ có ở giai đoạn trưởng thành.
B-
chỉ có ở chim.
C-
có cả ở giai đoạn còn nhỏ và trưởng thành.
D-
chỉ xảy ra trong một giai đoạn rất ngắn.
9-
Để dẫn tới sự thay đổi điện thế màng phân tử tín hiệu cần bám vào
A-
thụ thể tyrozin-kinaza
B-
thụ thể liên kết protein G
C-
thụ thể nội bào
D-
kênh ion mở bằng phân tử tín hiệu
10-
Chu kỳ quang là sự ra hoa phụ thuộc vào
A-
tuổi của cây.
B-
độ dài ngày.
C-
độ dài ngày và đêm.
D-
độ dài đêm.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 889. Đăng: 15-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG