GMT: Thứ Ba, ngày 23  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Lịch sử lớp 11 - Bài 35
Chế độ chính trị của Anh là?
A. Cộng hoà
B. Quân chủ chuyên chế
C. Quân chủ lập hiến
D. Quân chủ
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:12:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chế độ chính trị của Anh là?
A-
Cộng hòa
B-
Quân chủ chuyên chế
C-
Quân chủ lập hiến
D-
Quân chủ
2-
Năm 1914, thuộc địa của Anh có diện tích:
A-
30 triệu km2
B-
50 triệu km2
C-
40 ngàn km2
D-
95 triệu km2
3-
Trước năm 1870, công nghiệp Pháp xếp hạng mấy trên thế giới?
A-
Hạng nhì
B-
Hạng ba
C-
Hạng tư
D-
Hạng sáu
4-
Nguyên nhân nào làm nông nghiệp Pháp phát triển chậm sau năm 1870 ?
A-
Hậu quả chiến tranh Pháp – Phổ
B-
Chú trọng xuất cảng tư bản
C-
Thị trường trong nước thu hẹp
D-
Tất cả câu trên đều đúng
5-
Tại sao nông nghiệp Pháp có năng suất thấp?
A-
Phần lớn là tiểu nông
B-
Máy móc cũ
C-
Kỹ thuật canh tác lạc hậu
D-
Tất cả câu trên đều đúng
6-
Về xuất cảng tư bản, Pháp đứng sau nước nào?
A-
Anh
B-
Áo
C-
Nga
D-
Đan Mạch
7-
Nền Cộng hòa thứ III của Pháp được thành lập năm nào?
A-
Năm 1780
B-
Năm 1871
C-
Năm 1871
D-
Năm 1781
8-
Pháp hoàn thành xâm lược Việt Nam vào năm nào?
A-
Năm 1818
B-
Năm 1585
C-
Năm 1268
D-
Năm 1884
9-
Đến 1914, hệ thống ở thuộc địa Pháp có diện tích là?
A-
25 triệu km2
B-
11 triệu km2
C-
17 triệu km2
D-
46 ngàn km2
10-
Đến 1914, dân số ở thuộc địa Pháp là?
A-
95 ngàn dân
B-
76,8 vạn dân
C-
55,5 triệu dân
D-
80 triệu dân
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 760. Đăng: 16-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG