GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   
 Công Nghệ Sinh Học   

Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 01
Có một loài động vật lớn sống trên mặt đất . Giả sử, tất cả các con này đều bị chết và chỉ có loài này bị thôi. Loài này bị tuyệt chủng trên mặt đất . Vậy mà khoảng hơn 1 năm sau, loài này lại xuất hiện lại . Vậy nếu là thật thì nó là con gì? a. Ngựa b. Bò c. La d. Cừu..... Trong bốn loài vượn người, loài nào là bé nhất? a. Tinh tinh. b. Đười ươi. c. Vượn. d. Gôrila...... Đặc điểm nào sau đây ở người gắn liền với sự phát triển của tiếng nói? a. Răng nanh kém phát triển. b. Trán rộng và thẳng......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:30:16(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Có một loài động vật lớn sống trên mặt đất . Giả sử, tất cả các con này đều bị chết và chỉ có loài này bị thôi. Loài này bị tuyệt chủng trên mặt đất . Vậy mà khoảng hơn 1 năm sau, loài này lại xuất hiện lại. Vậy nếu là thật thì nó là con gì?
A-
Ngựa
B-
C-
La
D-
Cừu
2-
Trong bốn loài vượn người, loài nào là bé nhất?
A-
Tinh tinh.
B-
Đười ươi.
C-
Vượn.
D-
Gôrila.
3-
Đặc điểm nào sau đây ở người gắn liền với sự phát triển của tiếng nói?
A-
Răng nanh kém phát triển.
B-
Xương hàm dưới cằm lồi rõ.
C-
Trán rộng và thẳng.
D-
Gờ hốc mắt không có.
4-
Cột sống ở người có dạng chữ S liên quan đến hoạt động nào sau đây của người?
A-
Đi đứng thẳng.
B-
Sử dụng công cụ lao động.
C-
Phát sinh và phát triển tiếng nói.
D-
Tư duy trìu tượng.
5-
Trong các dạng vượn người, dạng có quan hệ gần gũi với người nhất là:
A-
Vượn
B-
Khỉ Gôrila
C-
Đười ươi
D-
Tinh tinh
6-
Trong quá trình phát triển của phôi người, lớp lông mịn trên bề mặt của phôi sẽ rụng đi vào lúc:
A-
Sau khi sinh
B-
Phôi được 2 tháng
C-
Phôi được 6 tháng
D-
Phôi được 8 tháng
7-
Đặc điểm nào sau đây không phải của người?
A-
Tay ngắn hơn chân
B-
Gót chân không kéo dài ra sau
C-
Cột sống có dạng chữ S
D-
Có vòm bàn chân
8-
Đặc điểm nào sau đây đã có ở vượn người?
A-
Đôi tay đã tự do khi di chuyển
B-
Đã biết biểu lộ tình cảm vui buồn, giận dữ
C-
Đứng thẳng.
D-
Có tư duy trừu tượng phức tạp
9-
Đặc điểm nào sau đây của ở phôi người lặp lại đặc điểm của cá?
A-
Bộ não 5 tháng có 5 phần riêng rẽ.
B-
Lúc 2 tháng có đuôi dài
C-
Giai đoạn giữa của phôi thường có vài ba đôi vú
D-
Cả 3 đặc điểm đã nêu
10-
Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên quả đất qua các giai đoạn tiến hoá lần lượt là:
A-
Hoá học và tiền sinh học
B-
Tiền sinh học và hoá học
C-
Hoá học, tiền sinh học và sinh học
D-
Sinh học, hóa học và tiền sinh học
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1080. Đăng: 17-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG