GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 01
Hiện tượng khi mặt trời, quả đất và mặt trăng theo thứ tự cùng nằm trên đường thẳng: a. Nguyệt thực b. Hoàng hôn c. Giao thừa d. Nhật thực..... Trong hệ mặt trời hành tinh nào không có mặt trăng? a. Mộc tinh b. Kim tinh c. Thủy tinh d. Thủy tinh và Kim tinh e. Hỏa tinh..... Hai hành tinh nào tự quay nhanh đến mức một ngày ở đó chỉ khoảng 10 giờ đồng hồ? a. Mộc tinh và kim tinh b. Thổ tinh và kim tinh c. Thổ tinh và mộc tinh......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:57:11(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hiện tượng khi mặt trời, quả đất và mặt trăng theo thứ tự cùng nằm trên đường thẳng:
A-
Nguyệt thực
B-
Hoàng hôn
C-
Giao thừa
D-
Nhật thực
2-
Trong hệ mặt trời hành tinh nào không có mặt trăng?
A-
Kim tinh
B-
Thủy tinh
C-
Thủy tinh và Kim tinh
D-
Hỏa tinh
3-
Hai hành tinh nào tự quay nhanh đến mức một ngày ở đó chỉ khoảng 10 giờ đồng hồ?
A-
Mộc tinh và kim tinh
B-
Thổ tinh và kim tinh
C-
Thổ tinh và mộc tinh
D-
Kim tinh và hỏa tinh
4-
Ai là người đầu tiên chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu?
A-
Galileo
B-
Newton
C-
Acsimet
D-
Aristotle
5-
Các hành tinh trong hệ mặt trời được chia thành 2 kiểu:
Kiểu Trái Đất và Kiểu Mộc Tinh. Tiêu chí để phân loại là gì ?
A-
Kích cỡ và khối lượng riêng .
B-
Thành phần hóa học.
C-
Khoảng cách tới Mặt Trời.
D-
Quá Trình hình thành.
6-
Những hành tinh nào không có bầu khí quyển?
A-
Mộc tinh
B-
Thủy tinh
C-
Thủy tinh và kim tinh
D-
Hỏa tinh
7-
Khi ghi địa chỉ của mình ta thường ghi theo thứ tự: số nhà, đường phố, thành phố, Quốc gia (hoặc thôn, xx, huyện, tỉnh, quốc gia). nếu theo thứ tự này hãy xem đâu là cách ghi "địa chỉ" theo quy luật trên,
A-
Trái Đất, Ngân hà, hệ Mặt Trời, Đại thiên hà.
B-
hệ Mặt trời, Đại thiên hà, Ngân hà, Trái Đất.
C-
Trái Đất, hệ Mặt Trời, Ngân hà, Đại thiên hà.
D-
Trái Đất, hệ Mặt Trời, Đại thiên hà, Ngân hà.
8-
Hành tinh nào có chiều quay không cùng chiều với các hành tinh còn lại
A-
Hỏa tinh
B-
Thủy tinh
C-
Kim tinh
D-
Mộc tinh
9-
Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh nhân tạo của Trái Ðất, với đặc điểm:
A-
Quỹ đạo luôn nằm trong mặt phẳng chứa trục tự quay của Trái Ðất.
B-
Quỹ đạo luôn nằm trong mặt phẳng chứa kinh tuyến gốc.
C-
Ðứng yên đối với mọi người quan sát đứng trên Trái Ðất.
D-
Luôn ở trên đầu người quan sát dù người đó đứng ở đâu trên Trái Ðất
10-
Trong các đơn vị đo chiều dài sau, đơn vị nào là lớn nhất?
A-
Pasêc
B-
Km
C-
Năm ánh sáng
D-
Ðơn vị thiên văn.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1515. Đăng: 17-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG