GMT: Thứ Năm, ngày 27  tháng 2, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 03
Trái Đất là hành tinh thứ mấy của Hệ Mặt Trời tính từ trong ra? a - thứ 3 b - thứ 6 c - thứ 5.... Giả sử có một hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời trên quĩ đạo cùng mặt phẳng quĩ đạo với Trái Đất. Trường hợp nào sau đây thì vị trí tương đối của hành tinh ta thấy từ Trái đất là luôn như nhau : a – Hành tinh có đường quĩ đạo trùng với của Trái Đất b – Hành tinh có cùng vận tốc góc với Trái Đất c – Hành tinh có cùng vận tốc dài với Trái Đất......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 12:01:10(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trái Đất là hành tinh thứ mấy của Hệ Mặt Trời tính từ trong ra?
A-
thứ 3
B-
thứ 6
C-
thứ 5
2-
Giả sử có một hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời trên quĩ đạo cùng mặt phẳng quĩ đạo với Trái Đất. Trường hợp nào sau đây thì vị trí tương đối của hành tinh ta thấy từ Trái đất là luôn như nhau:
A-
Hành tinh có đường quĩ đạo trùng với của Trái Đất
B-
Hành tinh có cùng vận tốc góc với Trái Đất
C-
Hành tinh có cùng vận tốc dài với Trái Đất
3-
Mấy hành tinh trong hệ Mặt Trời có vành đai thiên thạch bay quanh?
A-
3 hành tinh
B-
4 hành tinh
C-
5 hành tinh
4-
Hệ Mặt Trời của chúng ta có mấy hành tinh?
A-
10 hành tinh
B-
9 hành tinh
C-
8 hành tinh
5-
Nhóm thiên thể có quĩ đạo nằm giữa Sao Hoả và Sao Mộc là
A-
Vành đai Kuiper
B-
Vành đai tiểu hành tinh
C-
Cả hai
6-
Theo tên gọi các hành tinh trong thần thoại Hy Lạp, chỉ có một vị thần không nằm trong gia đình thần Zeus, tên vị thần đó là tên của hành tinh:
A-
Sao Thuỷ
B-
Sao Kim
C-
Sao Thiên Vương
7-
Sao Mộc quay hết một vòng quanh trục mất bao nhiêu ngày của nó
A-
1 ngày
B-
398 ngày
C-
80 ngày
8-
Bạn luôn thấy Mặt Trời và nắng có màu hơi vàng hoặc đỏ khi về chiều tối. Đó là do:
A-
Lửa trên đó
B-
Màu sắc của khí quyển
C-
Hiện tượng khúc xạ ánh sang
9-
Hành tinh nào có nhiều vệ tinh nhất?
A-
Sao Mộc
B-
Sao Thổ
C-
Sao Hải Vương
10-
Quĩ đạo của các hành tinh quanh Mặt Trời có dạng
A-
tròn
B-
elip
C-
parabol
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 3622. Đăng: 17-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG