GMT: Thứ Năm, ngày 27  tháng 2, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm Thiên Văn Học - 04
Mặt Trời của chúng ta khi chết đi và co lại sẽ trở thành a – Sao neutron b – Sao lùn c – Lỗ đen..... Sao neutron còn có một tên gọi khác là: a – Quasar b – Nova c – Pulsar.... Tập hợp lớn các ngôi sao, quay quanh tâm chung với khối lượng rất lớn gọi là a – thiên hà b – tinh vân c - hệ hành tinh.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 12:03:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Mặt Trời của chúng ta khi chết đi và co lại sẽ trở thành
A-
Sao neutron
B-
Sao lùn
C-
Lỗ đen
2-
Sao neutron còn có một tên gọi khác là:
A-
Quasar
B-
Nova
C-
Pulsar
3-
Tập hợp lớn các ngôi sao, quay quanh tâm chung với khối lượng rất lớn gọi là
A-
thiên hà
B-
tinh vân
C-
hệ hành tinh
4-
Tại sao Mặt Trời là một ngôi sao còn Trái Đất thì không?
A-
Nó có khối lượng và kích thước đủlớn theo tiêu chuẩn đã đặt ra
B-
Nó có thể tự mình phát ra ánh sáng nhờ các phản ứng trong long
C-
Vì Trái Đất quay quanh Mặt Trời chứ không phải ngược lại
5-
Phản ứng trong lòng Mặt Trời khiến nó phát sáng là phản ứng giữ các hạt nhân của:
A-
hydro
B-
cacbon
C-
oxy
6-
Ngân Hà có nghĩa là gì?
A-
Thiên hà sang nhất bầu trời đêm
B-
Thiên hà của chúng ta
C-
Nhóm các sao ta nhìn thấy thuộc thiên hà của chúng ta
7-
Ngôi sao nào sang nhất bầu trời đêm của chúng ta?
A-
Vega
B-
Sirius
C-
Beltelgeuse
8-
Vì sao nói nhìn các ngôi sao là nhìn vào quá khứ?
A-
ánh sáng cần thời gian để truyền đến mắt chúng ta
B-
chúng ta chỉ có thể dự đoán thành phần cấu tạo ban đầu của ngôi sao
C-
một câu nói trong một tác phẩm nối tiếng
9-
Chúng ta xác định lỗ đen qua
A-
ánh sáng nó phát ra
B-
hiệu ứng hấp dẫn nó tạo ra xung quanh
C-
tác động của nó đến Trái Đất
10-
Open Cluster có nghĩa là:
A-
quần thiên hà đang mở rộng
B-
quần thiên hà liên kết tương tác hấp dẫn
C-
quần thiên hà gồm nhiều quần đồng hành
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1557. Đăng: 17-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG