GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Lịch Sử Thế Giới   

Trắc nghiệm lịch sử - Bài 19
Từ năm 1951 đến năm 1975, Liên Xô đi đầu thế giới trong các ngành công nghiệp
A. Hóa chất và dầu mỏ
B. Vũ trụ và điện nguyên tử
C. Cơ khí và gang thép
D. Luyện kim và cơ khí.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:33:07(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Từ năm 1951 đến năm 1975, Liên Xô đi đầu thế giới trong các ngành công nghiệp
A-
Hóa chất và dầu mỏ
B-
Vũ trụ và điện nguyên tử
C-
Cơ khí và gang thép
D-
Luyện kim và cơ khí
2-
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ngành kinh tế được Liên Xô chú trọng để đưa đất nước phát triển là:
A-
Công nghiệp nhẹ
B-
Công nghiệp truyền thống
C-
Công - nông -thương nghiệp
D-
Công nghiệp nặng
3-
Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm:
A-
1949
B-
1957
C-
1960
D-
1967
4-
Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ, năm 1961 Liên Xô đã:
A-
Phóng thành công vệ tinh nhân tạo
B-
Phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất
C-
Đưa con người lên mặt trăng
D-
Xây dựng trạm vệ tinh ngoài quỹ đạo Trái Đất
5-
Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là
A-
Năm 1949, Liên Xô nghiên cứu và chế tạo thành công động cơ phản lực
B-
Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo
C-
Năm 1961, Liên Xô phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất
D-
Năm 1972, Liên Xô xây dựng trạm vệ tinh ngoài Trái Đất
6-
Điểm khác nhau giữa Liên Xô với các nước đế quốc, trong thời kì từ 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là:
A-
Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp
B-
Đẩy mạnh cải cách dân chủ sau chiến tranh
C-
Chế tạo nhiều loại vũ khí và trang bị kĩ thuật quân sự hiện đại
D-
Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới
7-
Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là:
A-
Muốn làm bạn với tất cả các nước
B-
Chỉ quan hệ với các nước lớn
C-
Đấu tranh cho hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
D-
Chỉ giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các nước xã hội chủ nghĩa.
8-
Trong những năm 1944-1945, khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông Âu, nhân dân các nước Đông Âu đã:
A-
Đứng dậy chống lại Liên Xô
B-
Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít
C-
Đứng dậy giành chính quyền và thành lập nhà nước dân chủ nhân dân
D-
Anh dũng đứng lên chống phát xít, thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc
9-
Đến khoảng những năm 1948-1949, các nước Đông Âu đã:
A-
Tiến lên xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa
B-
Tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản
C-
Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân
D-
Tiến lên xây dựng chế độ tư bản chủ nghĩa
10-
Sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã có ý nghĩa quốc tế to lớn, đó là:
A-
Cải thiện một bước đời sống nhân dân Đông Âu
B-
Góp phần quyết định trong việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai
C-
Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào xây dựng chế độ chủ nghĩa xã hội
D-
Góp phần hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 11324. Đăng: 20-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG