GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Cơ Học     Nhiệt Học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Chọn nhận xét đúng. Với paraphin (sáp, đèn cầy, nến) và kim loại: a. Nhiệt độ nóng chảy của paraphin cao hơn kim loại b. Nhiệt độ nóng chảy của paraphin thấp hơn kim loại c. Khi đun nóng thì paraphin nóng chảy trước kim loại d. Cả b, c đều đúng Ở nhiệt độ 987oC, đồng ở trạng thái: a. Rắn b. Lỏng c. Khí d. Lỏng và khí Hiện tượng nóng chảy là hiện tượng nào dưới đây? a. Một khối chất lỏng biến thành chất rắn b. Một khối chất khí biến thành chất lỏng c. Một khối chất khí biến thành chất rắn d. Một khối chất rắn biến thành chất lỏng
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:22:05(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn nhận xét đúng. Với paraphin (sáp, đèn cầy, nến) và kim loại:
A-
Nhiệt độ nóng chảy của paraphin cao hơn kim loại
B-
Nhiệt độ nóng chảy của paraphin thấp hơn kim loại
C-
Khi đun nóng thì paraphin nóng chảy trước kim loại
D-
Cả b, c đều đúng
2-
Ở nhiệt độ 987oC, đồng ở trạng thái:
A-
Rắn
B-
Lỏng
C-
Khí
D-
Lỏng và khí
3-
Hiện tượng nóng chảy là hiện tượng nào dưới đây?
A-
Một khối chất lỏng biến thành chất rắn
B-
Một khối chất khí biến thành chất lỏng
C-
Một khối chất khí biến thành chất rắn
D-
Một khối chất rắn biến thành chất lỏng
4-
Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?
A-
Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước
B-
Đốt một ngọn nến
C-
Đốt một ngọn đèn dầu
D-
Đúc một cái chuông đồng
5-
Chọn kết luận đúng. Khi so sánh nhiệt độ nóng chảy của đồng, vàng, bạc có các ý kiến sau:
A-
Đồng có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất
B-
Vàng có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất
C-
Bạc có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất
D-
Ba chất có nhiệt độ nóng chảy như nhau
6-
Khi đun nóng thủy tinh, chúng mềm ra và nóng chảy dần, phát biểu nào sau đây là đúng?
A-
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ thủy tinh giảm dần
B-
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ thủy tinh không đổi
C-
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ thủy tinh vẫn tiếp tục tăng
D-
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ thủy tinh lúc tăng, lúc giảm
7-
Một số chất đặc biệt lại tăng thể tích khi đông đặc. Đó là:
A-
Thép, gang, rượu
B-
Nước, gang, vàng
C-
Đồng, gang, nước
D-
Đồng, gang, thủy ngân
8-
Nhận định nào sau đây là đúng?
A-
Đông đặc và nóng chảy là 2 quá trình ngược nhau
B-
Đông đặc và nóng chảy là 2 quá trình giống hệt nhau
C-
Cả 1, 2 đều sai
D-
Cả 1, 2 đều đúng
9-
Chọn câu trả lời đúng. Người ta dùng thủy ngân hoặc rượu để chế tạo nhiệt kế vì chúng có:
A-
Nhiệt độ nóng chảy thấp
B-
Nhiệt độ nóng chảy cao
C-
Nhiệt độ đông đặc cao
D-
Cả ba câu trên đều sai
10-
Chọn câu trả lời đúng. Không nên đựng nước vào ly thủy tinh để làm đông đặc nước, vì:
A-
Không lấy được nước đá ra khỏi ly thủy tinh
B-
Ly thủy tinh sẽ bị vỡ
C-
Chất lượng nước đá không tốt
D-
Cả ba câu trên đều sai
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1575. Đăng: 21-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG