GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Lịch Sử Thế Giới   

Trắc nghiệm lịch sử - Bài 58
Từ tháng 9/1948 đến tháng 1/1949, quân giải phóng Trung Quốc lần lượt mở ba chiến dịch lớn nào?
A. Liêu - Thẩm, Bình - Tân, Hoa - Nam.
B. Liêu - Thẩm, Hải - Hoài, Bình - Tân.
C. Hoài - Hải, Hoa - Nam, Liêu - Thẩm.
D. Hải Hoài, Bình - Tân, Hoa - Nam.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:37:57(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Từ tháng 9/1948 đến tháng 1/1949, quân giải phóng Trung Quốc lần lượt mở ba chiến dịch lớn nào?
A-
Liêu - Thẩm, Bình - Tân, Hoa - Nam.
B-
Liêu - Thẩm, Hải - Hoài, Bình - Tân.
C-
Hoài - Hải, Hoa - Nam, Liêu - Thẩm.
D-
Hải Hoài, Bình - Tân, Hoa - Nam.
2-
Xung đột Xô - Trung bắt đầu vào năm nào?
A-
1968
B-
1969
C-
1970
D-
1971
3-
Nhà nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập vào thời gian nào?
A-
Tháng 8 - 1948.
B-
Tháng 9 - 1948.
C-
Tháng 8 - 1949.
D-
Tháng 10 - 1949.
4-
Chủ tịch Mao Trạch Đông (Trug Quốc) qua đời vào thời gian nào?
A-
Tháng 8 - 1975.
B-
Tháng 9 - 1975.
C-
Tháng 10 - 1975.
D-
Tháng 11 - 1975.
5-
Biểu hiện nào chứng tỏ lực lượng cách mạng Trung Quốc sau cuộc kháng chiến chống Nhật kết thúc ngày càng lớn mạnh:
A-
Từ cuối năm 1948 đến năm 1949, quân giải phóng đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.540000 tên địch.
B-
Nhận chuyển giao từ Liên Xô công nghiệp có vị trí chiến lược quan trọng ở Đông Bắc và toàn bộ vũ khí tước đoạt được của hơn 1 triệu quân Quan Đông Nhật để quản lý.
C-
Vùng giải phóng được mở rộng gồm 19 khu căn cứ, chiếm gần 1/4 đất đai và 1/3 dân số cả nước.
D-
Tất cả ý trên.
6-
GDP bình quân hàng năm của Trung Quốc sau 20 năm đổi mới là bao nhiêu?
A-
Trên 5%.
B-
Trên 6%.
C-
Trên 8%.
D-
Trên 10%.
7-
Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc đã đạt được những thành tựu gì?
A-
246 công trình được xây dựng và đưa vào sản xuất.
B-
Sản lượng công nghiệp tăng 140%.
C-
Sản lượng nông nghiệp tăng 25%.
D-
Tất cả ý trên.
8-
Hai miền Nam Bắc Triều Tiên được phân đôi bởi vĩ tuyến bao nhiêu?
A-
Vĩ tuyến 39.
B-
Vĩ tuyến 38.
C-
Vĩ tuyến 36.
D-
Vĩ tuyến 18.
9-
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng Kông và Ma Cao vẫn là thuộc địa của nước nào?
A-
Anh và Bồ Đào Nha.
B-
Hà Lan và Anh.
C-
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
D-
Ạnh và Mĩ.
10-
Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Trung Quốc họp vào khoảng thời gian nào?
A-
Tháng 23/6/1989.
B-
Tháng 9/1982.
C-
Tháng 10/1987.
D-
Tháng 12/1978.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 885. Đăng: 22-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG