GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   


Thi Bằng Lái Xe Bang California - 04
Câu nào sau đây là đúng về xe vận tải lớn? a/ Xe vận tải cần một khoảng cách xa hơn để ngừng so với xe hơi thường b/ Xe vận tải có thắng hơi sẽ giúp xe có thể ngừng lại ngay c/ Xe vận tải dễ điều khiển hơn xe hơi thường.... Hai đường kẻ đôi màu vàng liên tục cách nhau từ 2 feet trở lên là: a/ Chỉ có thể băng qua khi quẹo trái hay quẹo chữ U b/ Phải xem như đó là bức tường chắn và không đuợc băng qua c/ Có thể đuợc dùng để bắt đầu hay chấm dứt đường quẹo trái.... Khi đến giao lộ có đèn vàng đang chớp quý vị nên làm gì? a/ Giữ vận tốc xe quý vị nhưng hãy để ý xe khác b/ Ngừng lại trước khi băng qua giao lộ.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:44:14(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Câu nào sau đây là đúng về xe vận tải lớn?
A-
Xe vận tải cần một khoảng cách xa hơn để ngừng so với xe hơi thường
B-
Xe vận tải có thắng hơi sẽ giúp xe có thể ngừng lại ngay
C-
Xe vận tải dễ điều khiển hơn xe hơi thường
2-
Hai đường kẻ đôi màu vàng liên tục cách nhau từ 2 feet trở lên là:
A-
Chỉ có thể băng qua khi quẹo trái hay quẹo chữ U
B-
Phải xem như đó là bức tường chắn và không đuợc băng qua
C-
Có thể đuợc dùng để bắt đầu hay chấm dứt đường quẹo trái
3-
Khi đến giao lộ có đèn vàng đang chớp quý vị nên làm gì?
A-
Giữ vận tốc xe quý vị nhưng hãy để ý xe khác
B-
Ngừng lại trước khi băng qua giao lộ
C-
Giảm vận tốc và băng qua cẩn thận
4-
Một người đuợc phép ngồi ở phía sau thùng xe pickup khi:
A-
Hai bên hông xe pickup cao ít nhất là 24 inch
B-
Phía sau xe pickup có mui che kín
C-
Có ghế ngồi của quý vị an toàn và có dùng dây an toàn đuợc chấp thuận
5-
De xe an toàn bao gồm tất cả những điều sau đây, ngoại trừ:
A-
Bấm còi xe trước khi de
B-
Xem xét phía sau xe của quý vị trước khi vào xe
C-
Nhìn qua vai phải của quý vị khi de xe
6-
Quý vị đang chờ quẹo phải ở chỗ có đèn đỏ. Chỗ đó có người đi bộ phía bên phải xe của quý vị đang chờ để băng qua con đường quý vị muốn đi vào. Ai có quyền ưu tiên khi đèn của quý vị đổi qua xanh:
A-
Người đi bộ có quyền ưu tiên
B-
Quý vị chỉ có quyền ưu tiên nếu chổ băng qua đường không có đánh dấu
C-
Quý vị có quyền ưu tiên vì đèn của quý vị đổi qua xanh
7-
Trừ phi có bảng hiệu cấm, quý vị đuợc phép quẹo chữ U tại:
A-
Đèn đỏ và mũi tên xanh
B-
Đèn xanh và mũi tên xanh
C-
Đèn xanh và mũi tên đỏ
8-
Quý vị nên ngừng xe ở đâu nếu không có lối băng qua đuờng hoặc đường biên?
A-
Vừa quá góc đường một chút
B-
Ngay tại góc đường
C-
Mười lăm feet trước khi tới góc đường
9-
Dùng đèn pha vào ban đêm:
A-
Càng ít càng tốt
B-
Chỉ trên những con đường không có đèn đường
C-
Bất cứ khi nào hợp pháp và an toàn
10-
Nếu có một xe khác "cắt" ngang vào trước đầu xe quý vị, quý vị nên:
A-
Nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga
B-
Đạp thắng bất thình lình
C-
Tăng tốc độ để tránh bị "cắt ngang"
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 13336. Đăng: 22-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG