GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Lịch Sử Thế Giới   

Trắc nghiệm lịch sử - Bài 63
Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua ở hội nghị nào?
A. Hội nghị Xan Phơranxixcô (Mỹ) tháng 4-1945.
B. Hội nghị Pôtxđam (Đức) tháng 7-1945.
C. Hội nghị Ianta (Liên Xô) ngày 2-9-1945.
d. Tất cả đều sai.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:16:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua ở hội nghị nào?
A-
Hội nghị Xan Phơranxixcô (Mỹ) tháng 4-1945.
B-
Hội nghị Pôtxđam (Đức) tháng 7-1945.
C-
Hội nghị Ianta (Liên Xô) ngày 2-9-1945.
D-
Tất cả đều sai.
2-
Bộ máy tổ chức của Liên Hợp quốc gồm bao nhiêu cơ quan.
A-
Bốn
B-
Năm
C-
Sáu
D-
Bảy
3-
Hội nghị Ianta đã có những quyết định nào đối với Trung Hoa Dân quốc?
A-
Quy định Trung Quốc cần phải trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ.
B-
Cải tổ chính phủ với sự tham gia của Đảng cộng sản và các đảng phái dân chủ.
C-
Trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ.
D-
Tất cả ý trên.
4-
Vấn đề nước Đức được hội nghị Pốt-xđam quy định như thế nào?
A-
Phân chia khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh giữa các nước lớn.
B-
Thống nhất mục tiêu tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức.
C-
Khẳng định nước Đức trở thành một quốc gia hòa bình và thống nhất.
D-
Tất cả ý trên.
5-
Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?
A-
Tháng 9 - 1949.
B-
Tháng 9 - 1948.
C-
Tháng 8 - 1948.
D-
Tháng 10 - 1949.
6-
Tại sao gọi là "Trật tự hai cực I-an-ta"?
A-
Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở I-an-ta.
B-
Tại hội nghị I-an-ta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.
C-
Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng.
D-
Tất cả ý trên.
7-
Các nước Tây Âu những năm sau chiến tranh có cơ hội khôi phục và phát triển kinh tế nhờ vào yếu tố nào?
A-
Các khoản bồi thường của các nước phát xít chiến bại.
B-
Chính sách viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác-san.
C-
Quay trở lại bóc lột các nước thuộc địa cũ.
D-
Chương trình viện trợ của Liên Hợp Quốc.
8-
Nhân vật nào không tham dự trong hội nghị I-an-ta?
A-
Xta-lin.
B-
Đờ-gôn.
C-
Sớc-sin.
D-
Ru-dơ-ven.
9-
Theo quy định của hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-lia, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A-
Pháp.
B-
Liên Xô.
C-
Anh.
D-
Mĩ.
10-
Theo quy định của hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A-
B-
Anh
C-
Pháp
D-
Liên Xô
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1549. Đăng: 22-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG