GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Cơ Học     Nhiệt Học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Chọn nhận xét đúng. Nước trong lọ thủy tinh bay hơi càng nhanh khi: a. Mặt thoáng lọ càng lớn b. Mặt thoáng lọ càng nhỏ c. Lọ càng lớn d. Lọ càng sâu Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi: a. Nước trong cốc càng nhiều b. Nước trong cốc càng ít c. Nước trong cốc càng nóng d. Nước trong cốc càng lạnh Chọn kết luận đúng. Khi vừa lau sàn nhà xong, ta cảm thấy mát mẻ: a. Do nước bay hơi thu nhiệt từ nền nhà b. Do nền nhà sạch sẽ ta có cảm giác mát mẻ c. Do khong khí có hơi nước d. Do cảm giác tâm lý
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:23:58(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn nhận xét đúng. Nước trong lọ thủy tinh bay hơi càng nhanh khi:
A-
Mặt thoáng lọ càng lớn
B-
Mặt thoáng lọ càng nhỏ
C-
Lọ càng lớn
D-
Lọ càng sâu
2-
Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:
A-
Nước trong cốc càng nhiều
B-
Nước trong cốc càng ít
C-
Nước trong cốc càng nóng
D-
Nước trong cốc càng lạnh
3-
Chọn kết luận đúng. Khi vừa lau sàn nhà xong, ta cảm thấy mát mẻ:
A-
Do nước bay hơi thu nhiệt từ nền nhà
B-
Do nền nhà sạch sẽ ta có cảm giác mát mẻ
C-
Do khong khí có hơi nước
D-
Do cảm giác tâm lý
4-
Vì sao khi đứng trước biển hoặc sông, hồ ta cảm thấy mát mẻ?
A-
Vì trong không khí có nhiều hơi nước
B-
Vì nước bay hơi làm giảm nhiệt độ xung quanh
C-
Vì ở biển, sông, hồ bao giờ cũng có gió
D-
Vì cả ba nguyên nhân trên
5-
Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?
A-
Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng
B-
Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng
C-
Không nhìn thấy được
D-
Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng
6-
Chọn phát biểu sai?
A-
Nhiệt độ càng cao, tốc độ bay hơi càng nhanh
B-
Gió càng yếu, tốc độ bay hơi càng chậm
C-
Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng chậm
D-
Gió càng mạnh, tốc độ bay hơi càng nhanh
7-
Vì sao khi trồng chuối hay mía người ta thường phạt bớt lá?
A-
Chỉ nhằm mục đích tiện cho việc đi lại chăm sóc cây
B-
Chỉ nhằm mục đích hạn chế lượng dinh dưỡng cung cấp cho lá cây
C-
Để giảm bớt sự bay hơi làm cây đỡ bị mất nước hơn
D-
Cả hai lý do a và b
8-
Tốc độ bay hơi của một chất lỏng không phụ thuộc vào?
A-
Chất liệu làm dụng cụ đựng chất lỏng
B-
Gió
C-
Nhiệt độ
D-
Diện tích mặt thoáng chất lỏng
9-
Chọn câu trả lời đúng. Bên ngoài thành cốc nước đá có các giọt nước? Tại sao?
A-
Do nước thấm ra ngoài
B-
Do cốc có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài nên hơi nước trong không khí ngưng tụ
C-
Do nước bốc hơi và bám ra ngoài
D-
Cả a, b, c đều đúng
10-
Chọn phát biểu sai?
A-
Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi
B-
Nhiệt độ càng cao, tốc độ bay hơi càng lớn
C-
Trong suốt thời gian bay hơi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi
D-
Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1556. Đăng: 23-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG