GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Cơ Học     Nhiệt Học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 17
Chọn câu trả lời đúng nhất. Chưng cất nước hoặc chưng cất rượu là ứng dụng của các hiện tượng vật lý sau: a. Nóng chảy b. Đông đặc c. Bay hơi d. Bay hơi và ngưng tụ Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng ngưng tụ? a. Đổ mồ hôi b. Nước để trong tủ lạnh đông thành nước đá c. Chung quanh ly nước đá có đọng những giọt nước d. Hơi nước bay lên khi nước sôi Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bao gồm những quá trình: a. Bay hơi và ngưng tụ b. Nóng chảy và bay hơi c. Nóng chảy và ngưng tụ d. Bay hơi và đông đặc
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:24:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu trả lời đúng nhất. Chưng cất nước hoặc chưng cất rượu là ứng dụng của các hiện tượng vật lý sau:
A-
Nóng chảy
B-
Đông đặc
C-
Bay hơi
D-
Bay hơi và ngưng tụ
2-
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng ngưng tụ?
A-
Đổ mồ hôi
B-
Nước để trong tủ lạnh đông thành nước đá
C-
Chung quanh ly nước đá có đọng những giọt nước
D-
Hơi nước bay lên khi nước sôi
3-
Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bao gồm những quá trình:
A-
Bay hơi và ngưng tụ
B-
Nóng chảy và bay hơi
C-
Nóng chảy và ngưng tụ
D-
Bay hơi và đông đặc
4-
Nhúng tay vào nước rồi bỏ ra, thổi vào tay thấy mát hơn khi tay không có nước, bởi vì khi đó:
A-
Nước ngưng tụ vào tay
B-
Nước thấm vào tay
C-
Nước bay hơi lấy nhiệt độ ở tay làm tay ta có cảm giác mát
D-
Cả ba câu trên đều sai
5-
Chọn kết luận đúng. Hiện tượng ngưng tụ là hiện tượng?
A-
Chất lỏng biến thành chất khí
B-
Chất khí biến thành chất lỏng
C-
Chất rắn biến thành chất khí
D-
Chất lỏng biến thành chất rắn
6-
Chọn câu trả lời đúng. Khi trời mưa, tài xế xe hơi nên mở máy lạnh để:
A-
Nhiệt độ bên trong xe cần thấp hơn bên ngoài để hơi nước bên trong xe không ngưng tụ làm mờ kính xe
B-
Nhiệt độ trong xe bằng nhiệt độ bên ngoài
C-
Khỏi ngộp thở
D-
Cả a, b, c đều đúng
7-
Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
A-
Mặt thoáng chất lỏng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng nhanh
B-
Nhiệt độ càng cao tốc độ bay hơi càng nhanh
C-
Nhiệt độ càng cao tốc độ ngưng tụ càng nhanh
D-
Nhiệt độ càng giảm càng thúc đẩy quá trình ngưng tụ
8-
Khi làm muối, người ta đã dựa vào hiện tượng nào?
A-
Bay hơi
B-
Ngưng tụ
C-
Đông đặc
D-
Cả ba hiện tượng trên
9-
Chọn câu trả lời đúng. Sương đọng trên cây cối vào ban đêm, nguyên nhân đến từ đâu?
A-
Do sự bay hơi của nước ở xung quanh
B-
Do ban đêm có mưa
C-
Do ban đêm trời lạnh
D-
Do sự ngưng tụ của hơi nước trong không khí
10-
Chọn câu trả lời đúng. Tại sao về mùa lạnh, ta thường thở ra "khói"?
A-
Do hơi nước trong không khí ngưng tụ
B-
Do hơi thở ta có hơi nước gặp không khí lạnh nên ngưng tụ
C-
Do trong không khí có hơi nước
D-
Cả a, b, c đều sai
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1219. Đăng: 23-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG