GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 178
Một cuộc phân tích lớn (Hunter and Hunter, 1984) trên 32,124 công nhân trên phương diện thông minh tổng quát cho thấy rằng độ liên quan của những người mới vào làm là 0,54, thử việc 0,44, có kinh nghiệm 0,18, phỏng vấn 0,14, tuổi tác -0,01, đang được huấn luyện 0,10. Một bài kiểm tra được thiết kế tốt có thể cho phép các công ty lựa chọn những người có IQ cao. Đó cũng là lý do sau khi xem xét tất cả các ứng viên, người ta thường có phỏng vấn (độ liên quan 0,14) hơn lựa chọn ngẫu nhiên (độ liên quan 0,00).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:23:49(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ A
B-
Chữ R
C-
Chữ J
D-
Chữ D
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 2
B-
Số 3
C-
Số 4
D-
Số 5
E-
Số 6
3-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
4-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ G
C-
Chữ C
D-
Chữ L
E-
Chữ M
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 2
B-
Số 3
C-
Số 4
D-
Số 5
6-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 11
B-
Số 13
C-
Số 15
D-
Số 17
E-
Số 19
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 13
B-
Số 9
C-
Số 5
D-
Số 3
E-
Số 0
8-
Trong 5 hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
9-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ M
B-
Chữ A
C-
Chữ R
D-
Chữ O
10-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ T
B-
Chữ N
C-
Chữ Q
D-
Chữ S
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1094. Đăng: 23-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG