GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Đề Thi   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 184
Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng? A. Máy biến áp có thể giảm điện áp. B. Máy biến áp có thể thay đổi cường độ dòng điện. C. Máy biến áp có thể tăng điện áp. D. Máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình dao động là x = Acos(ωt+φ). Tỉ số giữa động năng và thế năng khi vật có li độ x (x ≠ 0) là A. B. C. D. Trên một sợi dây đang xảy ra hiện tượng sóng dừng, xét hai điểm M và N nằm trong khoảng giữa hai nút sóng liên tiếp nhau. Khi đó, hai điểm M và N luôn dao động A. vuông pha. B. cùng biên độ. C. ngược pha. D. cùng pha.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 08:21:11(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng?
A-
Máy biến áp có thể giảm điện áp.
B-
Máy biến áp có thể thay đổi cường độ dòng điện.
C-
Máy biến áp có thể tăng điện áp.
D-
Máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện.
2-
Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình dao động là x = Acos(ωt+φ). Tỉ số giữa động năng và thế năng khi vật có li độ x (x ≠ 0) là
A-
B-
C-
D-
3-
Trên một sợi dây đang xảy ra hiện tượng sóng dừng, xét hai điểm M và N nằm trong khoảng giữa hai nút sóng liên tiếp nhau. Khi đó, hai điểm M và N luôn dao động
A-
vuông pha.
B-
cùng biên độ.
C-
ngược pha.
D-
cùng pha.
4-
Trong mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp thì điện áp nhanh pha hay chậm pha so với cường độ dòng điện là tùy thuộc:
A-
R, L và ω.
B-
L, C và R.
C-
L,C và ω.
D-
R, C và ω.
5-
Tiếng đàn organ nghe giống hệt tiếng đàn ghuitar vì chúng có cùng
A-
độ cao và độ to.
B-
tần số.
C-
độ to và tần số.
D-
độ cao và âm sắc.
6-
Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi
A-
nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí ở áp suất cao.
B-
nung nóng một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.
C-
nung nóng một chất khí ở áp suất thấp.
D-
nung nóng một chất rắn ở nhiệt độ cao.
7-
Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là
A-
B-
C-
D-
8-
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 10 N/m và viên bi có khối lượng 0,1 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, li độ và vận tốc của viên bi lần lượt là 3 cm và 40 cm/s2. Biên độ dao động của viên bi là:
A-
B-
C-
5 cm.
D-
10 cm.
9-
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào một đoạn mạch gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp. Cuộn dây thứ nhất có độ tự cảm L1 và điện trở thuần r1, cuộn dây thứ hai có độ tự cảm L2 và điện trở thuần r2. Gọi U1 và U2 lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây thứ nhất và cuộn dây thứ hai. Để U = U1 + U2 thì
A-
B-
L1.L2 = r1.r2.
C-
L1 + L2 = r1 + r2.
D-
10-
Một đoạn mạch xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở thuần R, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần r, tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện lần lượt có biểu thức , , điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là . Hệ số công suất của đoạn mạch trên là:
A-
0,862.
B-
0,908.
C-
0,753.
D-
0,664.
11-
Cho đoạn mạch gồm RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, giá trị R thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh R sao cho công suất trên đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó thì:
A-
u và i vuông pha nhau.
B-
u sớm pha hơn i góc
C-
u và i lệch pha nhau góc
D-
u chậm pha hơn i góc
12-
Một mạch điện xoay chiều gồm các linh kiện lí tưởng mắc nối tiếp theo thứ tự R, C và L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều . Biết U0, C, ω là các hằng số. Ban đầu điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 220V và , sau đó tăng R và L lên gấp đôi, khi đó URC bằng:
A-
220V.
B-
C-
110V.
D-
13-
Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích dương q. Nếu cho con lắc đơn dao động nhỏ trong điện trường đều ( thẳng đứng hướng xuống) thì chu kì của nó là T1, nếu giữ nguyên độ lớn của nhưng cho hướng lên thì chu kì dao động nhỏ là T2. Nếu không có điện trường thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là T0. Mối liên hệ giữa chúng là:
A-
B-
C-
D-
14-
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Gọi a và D lần lượt là khoảng cách giữa hai khe hẹp và khoảng cách từ hai khe đến màn, M là một điểm trên màn có tọa độ x với gốc tọa độ là vân sáng trung tâm, d1 và d2 là đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến điểm M. Hệ thức đúng là:
A-
B-
C-
D-
15-
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi cân bằng lò xo giãn ra một đoạn là 10cm. Phía dưới vật là mặt sàn ( mặt sàn cách vị trí cân bằng một đoạn 5cm). Từ vị trí cân bằng, nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn sao cho lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ. Giả sử trong quá trình dao động, va chạm giữa vật và mặt sàn là hoàn toàn đàn hồi. Chu kì dao động tuần hoàn của con lắc lò xo là:
A-
B-
C-
D-
16-
Một sóng có chu kì dao động . Trên phương truyền sóng có hai điểm cách nhau 6m luôn luôn dao động đồng pha. Biết rằng tốc độ sóng truyền có giá trị trong khoảng từ 40m/s đến 60m/s. Tốc độ truyền sóng có giá trị là:
A-
50 m/s.
B-
55 m/s.
C-
45 m/s.
D-
48 m/s.
17-
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây dài với biên độ không đổi. Điều kiện để tốc độ trung bình trong một chu kì của một điểm trên sợi dây bằng tốc độ truyền sóng là bước sóng bằng:
A-
hai lần biên độ sóng.
B-
tám lần biên độ sóng.
C-
biên độ sóng.
D-
bốn lần biên độ sóng.
18-
Hai nguồn sóng A và B dao động cùng pha và cùng tần số, nằm trên mặt chất lỏng, giả sử biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Khi có giao thoa, quan sát thấy trên đoạn AB có 11 điểm dao động với biên độ cực đại. Trên đường thẳng Ax vuông góc với AB có hai điểm M và N dao động với biên độ cực đại, với M là cực đại gần A nhất và N là cực đại xa A nhất. Biết AM = 1,5cm. Và AN = 31,02cm . Khoảng cách giữa hai nguồn A, B là:
A-
8,2 cm.
B-
11,2cm.
C-
10,5cm.
D-
12,25cm.
19-
Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8cm. Sau 0,25s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được 4cm mà chưa đổi chiều chuyển động và vật đến vị trí có li độ 2cm. Chu kì dao động của vật là:
A-
1,50s.
B-
0,75s.
C-
3,11s.
D-
3,00s.
20-
Một khung dây dẫn phẳng, hai đầu dây khép kín quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục nằm trong mặt phẳng với khung và vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều . Gọi Ф0 và I0 lần lượt là giá trị cực đại của từ thông qua mạch và cường độ dòng điện trong mạch. Thời điểm mà từ thông qua mạch có giá trị Ф = −0,8Ф0 và đang giảm thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị:
A-
i = 0,4I0 và đang giảm.
B-
i = 0,6I0 và đang tăng.
C-
i = 0,4I0 và đang tăng.
D-
i = 0,6I0 và đang giảm.
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 771. Đăng: 24-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG