GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   


Lịch Sử 06 - Bài 26
Hãy chỉ ra quy mô của cuộc khởi nghĩa do Bà Triệu lãnh đạo?
A. Từ Cửu Chân lan ra Nhật Nam và Hợp Phố.
B. Từ Phú Điền lan ra Nhật Nam và đánh sang Quảng Đông, Quảng Tây.
C. Từ Phú Điền lan ra Cửu Chân và toàn Giao Châu.
D. Từ Cửu Chân đánh thẳng sang kinh đô của nhà Ngô ở Trung Quốc theo đường rừng núi.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:50:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hãy chỉ ra quy mô của cuộc khởi nghĩa do Bà Triệu lãnh đạo?
A-
Từ Cửu Chân lan ra Nhật Nam và Hợp Phố.
B-
Từ Phú Điền lan ra Nhật Nam và đánh sang Quảng Đông, Quảng Tây.
C-
Từ Phú Điền lan ra Cửu Chân và toàn Giao Châu.
D-
Từ Cửu Chân đánh thẳng sang kinh đô của nhà Ngô ở Trung Quốc theo đường rừng núi.
2-
Trưng Vương là vị nữ vương thứ mấy trong lịch sử dân tộc ta?
A-
Đầu tiên.
B-
Thứ hai.
C-
Thứ ba.
D-
Thứ tư.
3-
Các bộ lạc lớn được hình thành ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sự tương đồng, gần gũi về:
A-
Huyết thống và phương thức hoạt động sản xuất.
B-
Tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế.
C-
Ngôn ngữ và nghi lễ, phong tục.
D-
Huyết thống và ngôn ngữ.
4-
Nhà nước ban đầu ở phương Đông được lập ra nhằm mục đích nào sau đây?
A-
Thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển
B-
Điều hành và quản lí xã hội.
C-
Liên kết để làm các công trình kiến trúc, lăng tẩm.
D-
Chống sự bành trướng của các bộ lạc bên ngoài.
5-
Đâu là địa bàn sinh sống của cư dân Phùng Nguyên, Hoa Lộc?
A-
Miền Bắc và miền Trung.
B-
Miền Trung và miền Nam.
C-
Miền Bắc.
D-
Trên cả 3 miền Việt Nam.
6-
Đứng đầu Nhà nước là An Dương Vương, nắm giữ mọi quyền hành chính, giúp vua có:
A-
Quan Tể tướng
B-
Các Lạc hầu, Lạc tướng
C-
Các quan văn, quan võ
D-
Các Bồ Chính
7-
Các gia đình của cư dân Văn Lang thường:
A-
Sống quây quần ở đồng bằng, trung du.
B-
Sống chung trong một ngôi nhà
C-
Sống riêng biệt, ít quan hệ giao tiếp
D-
Sống quây quần ở ven đồi hoặc vùng đất cao ven sông, biển.
8-
Khởi nghĩa Xpac-a-cút là khởi nghĩa của:
A-
Giai cấp chủ nô
B-
Giai cấp nô lệ
C-
Tầng lớp thương nhân
D-
Giai cấp nông dân
9-
Xã hội có giai cấp và nhà nước cổ đại Phương Đông được hình thành từ:
A-
Liên minh các công xã nông thôn.
B-
Liên minh các thị tộc.
C-
Liên minh các bầy người nguyên thủy.
D-
Liên minh các bộ lạc.
10-
Công cụ lao động chủ yếu của người nguyên thủy ở Việt Nam trong giai đoạn đầu là gì?
A-
Cuốc.
B-
Rìu.
C-
Dao.
D-
Cung tên.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 806. Đăng: 29-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG