GMT: Thứ Ba, ngày 23  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   


Lịch Sử 06 - Bài 30
Di chỉ Sa Huỳnh thuộc địa bàn tỉnh nào ngày nay?
A. Bình Định.
B. Quảng Nam.
C. Thanh Hóa.
D. Quảng Ngãi.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:13:13(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Di chỉ Sa Huỳnh thuộc địa bàn tỉnh nào ngày nay?
A-
Bình Định.
B-
Quảng Nam.
C-
Thanh Hóa.
D-
Quảng Ngãi.
2-
Dưới thời Âu Lạc, ngành nào đặc biệt phát triển?
A-
Đóng thuyền và làm gốm.
B-
Đánh cá và trồng rừng.
C-
Làm gốm và dệt vải.
D-
Xây dựng và luyện kim.
3-
Cư dân Văn Lang thường làm nhà có hình dáng mái là:
A-
Nhọn hoặc dài.
B-
Dài.
C-
Vuông.
D-
Cong hoặc tròn.
4-
Mốc thời gian cách ngày nay 4 triệu năm ghi nhận sự chuyển biến nào sau đây?
A-
Sự chuyển biến từ Người tối cổ thành Người tinh khôn.
B-
Sự chuyển biến từ Vượn cổ thành Người tối cổ.
C-
Quá trình chuyển từ sơ kì đồ đá cũ sang trung kì đồ đá cũ.
D-
Loài người bắt đầu bước vào thời hậu kì đá cũ.
5-
Sự ra đời của ngành nào đã thúc đẩy cư dân Phùng Nguyên, Hoa Lộc phát minh ra thuật luyện kim?
A-
Trồng trọt.
B-
Đánh cá.
C-
Làm gốm.
D-
Nghề dệt.
6-
Chủ nhân đầu tiên của nền nhà nước Trung Hoa cổ đại là:
A-
Người Mãn Châu.
B-
Người Tạng.
C-
Người Hồi Hột.
D-
Người Hán.
7-
Khi xã hội thị tộc, bộ lạc tan vỡ, con người bước vào thời kì nào?
A-
Thời cộng sản chủ nghĩa.
B-
Thời phong kiến.
C-
Thời kì chiếm hữu nô lệ.
D-
Thời kì cổ đại.
8-
Sự phát triển về kinh tế, trồng trọt của cư dân Hi Lạp và Rô-ma cổ đại có nguyên nhân từ đâu?
A-
Sự áp dụng công cụ lao động bằng sắt.
B-
Việc áp dụng tưới tiêu và làm thủy lợi.
C-
Biết chế tác công cụ bằng đá và áp dụng khi lao động.
D-
Việc tìm ra đồng và ứng dụng trong sản xuất.
9-
Văn Lang là tên của:
A-
Vùng đất khởi phát của người Lạc Việt.
B-
Tên người già cao tuổi nhất trong xã hội thời bấy giờ.
C-
Bộ lạc mạnh nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời bấy giờ.
D-
Tên người đứng đầu bộ lạc mạnh nhất.
10-
"Đầu thế kỉ II TCN, các bộ lạc sống ở ......... đã đưa kĩ thuật chế tác đá lên đỉnh cao, đồng thời sử dụng hợp kim đồng và thuật luyện kim để chế tạo công cụ."
A-
Phùng Nguyên
B-
Sa Huỳnh
C-
Đông Sơn
D-
Sông Hồng
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 997. Đăng: 29-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG