GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   


Lịch Sử 07 - Bài 17
Dưới thời Lê Sơ, cứ bao nhiêu năm tổ chức một kì thi Hội ở kinh đô để tuyển chọn nhân tài ?
A. 2 năm
B. 3 năm
C. 4 năm
D. 5 năm
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:56:58(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Dưới thời Lê Sơ, cứ bao nhiêu năm tổ chức một kì thi Hội ở kinh đô để tuyển chọn nhân tài ?
A-
2 năm
B-
3 năm
C-
4 năm
D-
5 năm
2-
Vị vua được xem là anh minh nhất trong thời Lê Sơ là ai ?
A-
Lê Nhân Tông
B-
Lê Thánh Tông
C-
Lê Thái Tổ
D-
Lê Thái Tông
3-
Thời Lê Sơ trải qua bao nhiêu đời vua? Vị vua đầu tiên và vị vua cuối cùng có tên là gì ?
A-
10 đời vua, vị vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vị vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng
B-
9 đời vua, vị vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vị vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng
C-
7 đời vua, vị vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vị vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông
D-
8 đời vua, vị vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vị vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông
4-
Luật Hồng Đức ra đời trong thời kì nào ?
A-
Thời Tiền Lê
B-
Thời Lý - Trần
C-
Thời Lê Sơ
D-
Thời nhà Hồ
5-
Thơ văn của ông chứa đựng tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc sâu sắc. Ông sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị như: Quỳnh Uyển Cửu Ca, Châu Cơ Thắng Thưởng, Minh Lương Cẩm Tú...Tất cả khoảng trên 300 bài (bằng chữ Hán) và tập Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập (bằng chữ Nôm). Ông là ai ?
A-
Ngô Sĩ Liên
B-
Nguyễn Trãi
C-
Lê Thánh Tông
D-
Lương Thế Vinh
6-
Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả tổ chức tổng chỉ huy quân sự. Đó là đặc điểm tổ chức bộ máy chính quyền:
A-
Thời Tiền Lê (1)
B-
Thời Lê Sơ (2)
C-
Thời Lý - Trần (3)
D-
Cả (1), (2), (3) đều đúng
7-
Nguyễn Huệ quyết định chọn Rạch Gầm - Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch bởi vì:
A-
Đó là một con sông lớn
B-
Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp
C-
Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch
D-
Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh
8-
Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn, cuộc chiến tương tàn trong lịch sử nước ta kéo dài gần nửa thế kỉ trong khoảng thời gian nào ?
A-
Từ năm 1627 - 1672
B-
Từ năm 1545 - 1592
C-
Từ năm 1672 - 1692
D-
Từ năm 1592 - 1672
9-
Căn cứ vào đâu để nói rằng: đến đầu thế kỉ XVI nhà Lê đã bắt đầu suy yếu ?
A-
Vua quan ăn chơi sa đọa (1)
B-
Nội bộ giai cấp thống trị tranh giành quyền lực (2)
C-
Quan lại các địa phương hà hiếp, vơ vét của dân (3)
D-
Cả (1), (2), (3) đều đúng
10-
Khẩu hiệu nào dưới đây được Nguyễn Hữu Cầu sử dụng làm mục tiêu cho cuộc khởi nghĩa ?
A-
"Xóa bỏ chế độ phong kiến"
B-
"Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo"
C-
"Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân"
D-
"Thực hiện quyền bình đẳng xã hội"
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 914. Đăng: 30-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG