GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   


Lịch Sử 07 - Bài 29
Người nào đã dâng sớ đòi vua chém đầu 7 tên nịnh thần?
A. Trần Khánh Dư
B. Chu Văn An
C. Trần Quốc Tuấn
D. Nguyễn Phi Khanh
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:07:57(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Người nào đã dâng sớ đòi vua chém đầu 7 tên nịnh thần?
A-
Trần Khánh Dư
B-
Chu Văn An
C-
Trần Quốc Tuấn
D-
Nguyễn Phi Khanh
2-
Dòng sông nào ở nước ta đã ghi dấu ấn ba lần đánh bại quân xâm lược?
A-
Sông Như Nguyệt (1)
B-
Sông Bạch Đằng (2)
C-
Sông Mã (3)
D-
Cả (1), (2), (3) đều sai
3-
Trên vùng biên giới Việt - Trung, từ thời nào đã hình thành các điểm trao đổi hàng hóa?
A-
Nhà Đinh - Tiền Lê
B-
Nhà Trần
C-
Nhà Lý
D-
Nhà Hồ
4-
Nhà Trần thay nhà Lý trong hoàn cảnh nào?
A-
Khởi nghĩa của nông dân làm cho nhà Lý suy yếu, nhà Trần cướp ngôi
B-
Nhường ngôi vì vua Lý không đảm đương nổi việc nước
C-
Nhường ngôi, vì vua Lý quá già
D-
Nhà Trần nổi dậy cướp ngôi nhà Lý
5-
Nền văn hóa Đại Việt thời Lý - Trần, Hồ thường được gọi là văn hóa gì?
A-
Văn hóa Việt Nam
B-
Văn hóa Đại Việt
C-
Văn hóa Thăng Long
D-
Văn hóa sông Hồng
6-
Dưới triều đại phong kiến đạo Phật phát triển mạnh nhất?
A-
Triều đại nhà Lý (1)
B-
Triều đại nhà Hồ (2)
C-
Triều đại nhà Trần (3)
D-
Cả (1), (2), (3) đều đúng
7-
Năm 1010 là năm có sự kiện lịch sử nào đáng ghi nhớ?
A-
Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt
B-
Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La đổi tên là Thăng Long
C-
Lý Thường Kiệt đánh bại quân xâm lược Tống trên sông Như Nguyệt
D-
Lý Thường Kiệt đánh bại quân xâm lược Tống trên sông Như Nguyệt
8-
Nhà Trần đặt lệ lấy "Tam khôi" (ba người đỗ đầu), quy định rõ nội dung học tập, mở rộng Quốc Tử Giám cho con em quý tộc và quan lại đến học vào năm nào?
A-
Năm 1274
B-
Năm 1247
C-
Năm 1285
D-
Năm 1258
9-
Dưới thời Trần, nhà nước độc quyền quản lí nghề thủ công nào?
A-
Làm giấy
B-
Đúc đồng
C-
Chế tạo vũ khí
D-
Dệt vải
10-
Dưới thời Trần, ai là thầy giáo, nhà nho được triều đình trọng dụng nhất?
A-
Trương Hán Siêu
B-
Nguyễn Trãi
C-
Phạm Sư Mạnh
D-
Chu Văn An
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1449. Đăng: 30-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG