GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Xe Máy - Mô Tô     Xe Hơi - ÔTô   

Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 13
Biển nào cấm máy kéo ? 1. Biển 1 2. Biển 1 và 2 3. Biển 2 4. Biển 2 và 3 Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái gay rẽ phải hay không ? 1. Được phép 2. Không được phép Biển này có hiệu lực với xe mô tô hai bánh, ba bánh hay không ? 1. Có 2. Không Biển này có ý nghĩa gì ? 1. Cấm xe cơ giới ( trừ xe ưu tiên theo luật định) đi thẳng. 2. Cấm xe cơ ô tô và mô tô ( trừ xe ưu tiên theo luật định) đi về bên trái và bên phải 3. Hướng trái và phải không cấm xe cơ giới. Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa ? 1. Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển. 2. Báo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi. 3. Báo cấm dùng còi có độ vang xa 500m
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:37:37(Server time)
Số câu hỏi: 15.   Tổng điểm: 15
Thời gian làm bài: 30 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Biển nào cấm máy kéo ?
A-
Biển 1
B-
Biển 1 và 2
C-
Biển 2
D-
Biển 2 và 3
2-
Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái gay rẽ phải hay không ?
A-
Được phép
B-
Không được phép
3-
Biển này có hiệu lực với xe mô tô hai bánh, ba bánh hay không ?
A-
B-
Không
4-
Biển này có ý nghĩa gì ?
A-
Cấm xe cơ giới ( trừ xe ưu tiên theo luật định) đi thẳng.
B-
Cấm xe cơ ô tô và mô tô ( trừ xe ưu tiên theo luật định) đi về bên trái và bên phải.
C-
Hướng trái và phải không cấm xe cơ giới.
5-
Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa ?
A-
Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển.
B-
Báo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi.
C-
Báo cấm dùng còi có độ vang xa 500m
6-
Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này người lái xe có được phép bấm còi không ?
A-
Được phép
B-
Không được phép
7-
Biển này có ý nghĩa gì ?
A-
Cấm dừng xe về hướng bên phải.
B-
Cấm đỗ xe và cấm dừng xe theo hướng bên phải.
8-
Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không ?
A-
Không được phép
B-
Được phép
9-
Gặp biển này xe ô tô sơ mi rơ moóc có tổng chiều dài lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào không ?
A-
Được phép
B-
Không được phép
10-
Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ xe, tổng chiều dài xe ( cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép ghi vào không ?
A-
Không được phép
B-
Được phép
11-
Biển nào cấm xe đạp đi vào ?
A-
Biển 1
B-
Biển 2
C-
Biển 3
12-
Biển nào báo hiệu đường dành cho xe thô sơ ?
A-
Biển 1
B-
Biển 2
C-
Biển 3
13-
Biển nào báo hiệu phần đường dành cho người tàn tật ?
A-
Biển 1
B-
Biển 2
C-
Biển 3
14-
Biển nào cấm xe tải vượt ?
A-
Biển 1
B-
Biển 2
C-
Cả 2 biển
15-
Biển nào xe ô tô con được phép vượt ?
A-
Biển 2
B-
Biển 1
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 2141. Đăng: 02-09-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG