GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Xe Máy - Mô Tô     Xe Hơi - ÔTô   

Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 17
Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không ? 1. Không 2. Vi phạm Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ? 1. Xe khách 2. Xe tải Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ? 1. Xe lam 2. Xe xích lô Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không ? 1. Không đúng 2. Đúng Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi ? 1. Hướng 1 2. Hướng 1, 3 và 4 3. Hướng 2, 3 và 4 4. Cả 4 hướng
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:27:27(Server time)
Số câu hỏi: 15.   Tổng điểm: 15
Thời gian làm bài: 30 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?
A-
Không
B-
Vi phạm
2-
Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
A-
Xe khách
B-
Xe tải
3-
Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
A-
Xe lam
B-
Xe xích lô
4-
Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?
A-
Không đúng
B-
Đúng
5-
Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?
A-
Hướng 1
B-
Hướng 1, 3 và 4
C-
Hướng 2, 3 và 4
D-
Cả 4 hướng
6-
Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
A-
Xe lam, mô tô, xe con, xe đạp
B-
Xe con, xe đạp, mô tô, xe lam
C-
Xe lam, xe con, mô tô, xe đạp
D-
Mô tô, xe đạp, xe lam, xe con
7-
Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?
A-
Chỉ hướng 1
B-
Hướng 1,3 và 4
C-
Hướng 1,2 và 3
D-
Cả 4 hướng
8-
Những hướng nào xe tải được phép đi?
A-
Cả 3 hướng
B-
Hướng 2 và 3
9-
Những hướng nào ô tô tải được phép đi?
A-
Chỉ hướng 1
B-
Hướng 1 và 4
C-
Hướng 1 và 5
D-
Hướng 1,4 và 5
10-
Những hướng nào ô tô tải được phép đi?
A-
Cả 4 hướng
B-
Trừ hướng 2
C-
Hướng 2,3 và 4
D-
Trừ hướng 4
11-
Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
A-
Mô tô
B-
Xe con
12-
Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?
A-
Không vi phạm
B-
Vi phạm
13-
Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
A-
Xe khách
B-
Mô tô
C-
Xe con
D-
Xe con và mô tô
14-
Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
A-
Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.
B-
Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.
C-
Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.
15-
Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?
A-
Mô tô, xe con
B-
Xe con, xe tải
C-
Mô tô, xe tải
D-
Cả 3 xe
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1736. Đăng: 03-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG