GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh   
 Cơ Học     Nhiệt Học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 21
Nhận xét nào sau đây là đúng? a. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng giảm b. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng tăng c. Nhiệt độ sôi của chất lỏng không phụ thuộc vào độ cao d. Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào khối lượng của chất lỏng Chọn kết luận đúng nhất trong những kết luận sau: a. Một số chất rắn có thể co dãn vì nhiệt b. Một số chất lỏng, khí có thể co dãn vì nhiệt c. Cả 1 và 2 d. Tất cả các chất rắn, lỏng, khí đều bị co dãn vì nhiệt Vì sao đựng nước trong các vò bằng đất nung (chum hay vại), nước bao giờ cũng mát? a. Vì nhiệt độ bên ngoài không truyền qua vò đất (chum hay vại) b. Vì nước luôn thấm ướt ra ngoài và bay hơi làm nhiệt độ trong vò đất (chum hay vại) giảm xuống c. Cả 1 và 2 đều đúng d. Cả 1 và 2 đều sai
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:51:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nhận xét nào sau đây là đúng?
A-
Càng lên cao, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng giảm
B-
Càng lên cao, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng tăng
C-
Nhiệt độ sôi của chất lỏng không phụ thuộc vào độ cao
D-
Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào khối lượng của chất lỏng
2-
Chọn kết luận đúng nhất trong những kết luận sau:
A-
Một số chất rắn có thể co dãn vì nhiệt
B-
Một số chất lỏng, khí có thể co dãn vì nhiệt
C-
Cả 1 và 2
D-
Tất cả các chất rắn, lỏng, khí đều bị co dãn vì nhiệt
3-
Vì sao đựng nước trong các vò bằng đất nung (chum hay vại), nước bao giờ cũng mát?
A-
Vì nhiệt độ bên ngoài không truyền qua vò đất (chum hay vại)
B-
Vì nước luôn thấm ướt ra ngoài và bay hơi làm nhiệt độ trong vò đất (chum hay vại) giảm xuống
C-
Cả 1 và 2 đều đúng
D-
Cả 1 và 2 đều sai
4-
Quả khí cầu có thể bay lên được là bởi lý do nào?
A-
Không khí nóng trong quả cầu có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí bên ngoài
B-
Quả khí cầu đã thoát khỏi lực hút của Trái Đất
C-
Gió đẩy quả khí cầu lên
D-
Cả a, b, c đều đúng
5-
Trường hợp nào sau đây có liên quan đến sự đông đặc?
A-
Xi măng ướt để lâu sẽ đông cứng lại
B-
Nung gạch từ đất sét
C-
Đúc chuông đồng
D-
Cả ba trường hợp trên
6-
Vì sao khi lợp nhà bằng mái tôn phẳng, người ta chỉ đóng đinh ở một đầu, đầu kia phải để tự do?
A-
Chỉ để tiết kiệm đinh
B-
Chỉ để tránh thủng lỗ quá nhiều trên mái tôn
C-
Để mái tôn có thể dài ra hoặc ngắn lại dễ dàng khi nhiệt độ thay đổi
D-
Cả a, b, c đều sai
7-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi
B-
Chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
C-
Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất rắn
D-
Khối lượng của một khối khí không đổi khi nóng lên hoặc lạnh đi
8-
Ở ruộng lúa người ta thường thả bèo hoa dâu? Giải thích tại sao?
A-
Chỉ để tốt lúa
B-
Chỉ để chống hạn
C-
Để bèo lấy bớt lượng dinh dưỡng dư thừa
D-
Cả a và b
9-
Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:
A-
Khi co dãn vì nhiệt, chất rắn có thể gây ra lực lớn
B-
Các chất rắn khác nhau thì co dãn vì nhiệt giống nhau
C-
Chỉ một số chất rắn bị co dãn vì nhiệt
D-
Cả a, b, c đều đúng
10-
Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?
A-
Giọt sương đọng trên lá cây vào ban đêm
B-
Hà hơi vào gương, gương mờ đi
C-
Da đổ mồ hôi sau khi tập thể dục
D-
Nước bám vào bên ngoài cốc đựng nước đá
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1401. Đăng: 04-09-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG