GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 36
Ribôxom trong tế bào chất của tế bào nhân thức có thành phần A. giống tế bào nhân sơ nhưng kích thước lớn hơn. B. giống tế bào nhân sơ nhưng kích thước nhỏ hơn. C. khác tế bào nhân sơ nhưng kích thước lớn hơn. D. khác tế bào nhân sơ nhưng kích thước nhỏ hơn. Cấu trúc của lưới nội chất là một hệ thống A. xoang dẹp thông với nhau B. ống và xoang dẹp thông với nhau. C. xoang dẹp xếp chồng lên nhau D. ống và xoang dẹp xếp cạnh nhau.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 08:10:27(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Ribôxom trong tế bào chất của tế bào nhân thức có thành phần
A-
giống tế bào nhân sơ nhưng kích thước lớn hơn.
B-
giống tế bào nhân sơ nhưng kích thước nhỏ hơn.
C-
khác tế bào nhân sơ nhưng kích thước lớn hơn.
D-
khác tế bào nhân sơ nhưng kích thước nhỏ hơn.
2-
Cấu trúc của lưới nội chất là một hệ thống
A-
xoang dẹp thông với nhau
B-
ống và xoang dẹp thông với nhau.
C-
xoang dẹp xếp chồng lên nhau
D-
ống và xoang dẹp xếp cạnh nhau.
3-
Chức năng của mạng lưới nội chất trơn là tổng hợp
A-
lipit, chuyển hóa đường, khử độc.
B-
prôtêin, photpholipit, axit béo.
C-
lipit phức tạp.
D-
ribôxom, axit béo.
4-
Chức năng chính của lizoxom trong tế bào là
A-
phân hủy chất độc
B-
tiêu hóa nội bào
C-
tổng hợp P
D-
bảo vệ tế bào.
5-
Bộ phận tham gia vận chuyển nội bào là
A-
lục lạp
B-
ty thể
C-
bộ máy golgi
D-
lưới nội chất.
6-
Đóng gói, chế biến và phân phối sản phẩm là chức năng của
A-
lục lạp
B-
ty thể
C-
bộ máy golgi
D-
lưới nội chất.
7-
Trung tử trong tế bào có vai trò quan trọng trong
A-
sinh tổng hợp prôtêin
B-
hình thành thoi vô sắc.
C-
tiêu hóa nội bào
D-
hô hấp nội bào
8-
Cấu tạo màng sinh chất cơ bản gồm
A-
lớp phân tử kép phôtpholipit xếp xen kẽ với những phân tử prôtêin và polisaccarit.
B-
lớp phân tử kép polisaccarit xếp xen kẽ với những phân tử prôtêin.
C-
lớp phân tử kép phôtpholipit xếp xen kẽ với những phân tử polisaccarit.
D-
lớp phân tử kép phôtpholipit xếp xen kẽ với những phân tử lipit.
9-
Cấu trúc nào dưới đây có mặt trong cả tế bào thực vật, tế bào động vật và vi khuẩn ?
A-
màng sinh chất và ribôxom
B-
lưới nội chất và ti thể
C-
lưới nội chất và lục lạp
D-
lưới nội chất và thành tế bào
10-
Khi cho hồng cầu vào nước cất sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?
A-
Tế bào hồng cầu không thay đổi
B-
Tế bào hồng cầu nhỏ đi
C-
Tế bào hồng cầu to ra
D-
Tế bào hồng cầu to ra và bị vỡ.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 692. Đăng: 04-09-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG