GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 34
Chọn câu Đúng. Máy quang phổ càng tốt, nếu chiết suất của chất làm lăng kính: A. càng lớn. B. Càng nhỏ. C. Biến thiên càng nhanh theo bước sóng ánh sáng. D. Biến thiên càng chậm theo bước sóng ánh sáng. Quang phổ liên tục được phát ra khi nào? A. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí. B. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí có khối lượng riêng lớn. C. Khi nung nóng chất rắn và chất lỏng. D. Khi nung nóng chất rắn. Khi tăng nhiệt độ của dây tóc bóng điện, thì quang phổ của ánh sáng do nó phát ra thay đổi thế nào? A. Sáng dần lên, nhưng vẫn chưa đủ bảy màu như cầu vồng. B. Ban đầu chỉ có màu đỏ, sau đó lần lượt có thêm màu vàng, cuối cùng khi nhiệt độ cao, mới có đủ bảy màu chứ không sáng thêm. C. Vừa sáng tăng dần, vừa trải rộng dần, từ màu đỏ, qua các màu da cam, vàng... cuối cùng, khi nhiệt đọ cao mới có đủ bày màu. D. Hoàn toàn không thay đổi gì.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:05:21(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu Đúng. Máy quang phổ càng tốt, nếu chiết suất của chất làm lăng kính:
A-
Càng lớn.
B-
Càng nhỏ.
C-
Biến thiên càng nhanh theo bước sóng ánh sáng.
D-
Biến thiên càng chậm theo bước sóng ánh sáng.
2-
Quang phổ liên tục được phát ra khi nào?
A-
Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí.
B-
Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí có khối lượng riêng lớn.
C-
Khi nung nóng chất rắn và chất lỏng.
D-
Khi nung nóng chất rắn.
3-
Khi tăng nhiệt độ của dây tóc bóng điện, thì quang phổ của ánh sáng do nó phát ra thay đổi thế nào?
A-
Sáng dần lên, nhưng vẫn chưa đủ bảy màu như cầu vồng.
B-
Ban đầu chỉ có màu đỏ, sau đó lần lượt có thêm màu vàng, cuối cùng khi nhiệt độ cao, mới có đủ bảy màu chứ không sáng thêm.
C-
Vừa sáng tăng dần, vừa trải rộng dần, từ màu đỏ, qua các màu da cam, vàng... cuối cùng, khi nhiệt đọ cao mới có đủ bày màu.
D-
Hoàn toàn không thay đổi gì.
4-
Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?
A-
Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B-
Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
C-
Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.
D-
Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra.
5-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Trong máy quang phổ thì ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song.
B-
Trong máy quang phổ thì buồng ảnh nằm ở phía sau lăng kính.
C-
Trong máy quang phổ thì Lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song.
D-
Trong máy quang phổ thì quang phổ của một chùm sáng thu được trong buồng ảnh của máy là một dải sáng có màu cầu vồng.
6-
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A-
Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một chùm tia phân kỳ có nhiều màu khác nhau.
B-
Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là tập hợp gồm nhiều chùm tia sáng song song, mỗi chùm một màu có hướng không trùng nhau.
C-
Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một chùm tia phân kỳ màu trắng.
D-
Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một chùm tia sáng màu song song.
7-
Chọn câu đúng.
A-
Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật
B-
Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng
C-
Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật
D-
Quang phổ liên tục phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật
8-
Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật có bản chất khác nhau thì:
A-
Hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ.
B-
Hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.
C-
Giống nhau nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp.
D-
Giống nhau nếu hai vật có nhiệt độ bằng nhau.
9-
Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ có đặc điểm gì sau đây?
A-
Chứa các vạch cùng độ sáng, màu sắc khác nhau, đặt cách đều đặn trên quang phổ.
B-
Gồm toàn vạch sáng đặt nối tiếp nhau trên quang phổ.
C-
Chứa một số (ít hoặc nhiều) vạch màu sắc khác nhau xen kẽ những khoảng tối.
D-
Chỉ chứa một số rất ít các vạch màu.
10-
Quang phổ vạch được phát ra khi nào?
A-
Khi nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí.
B-
Khi nung nóng một chất lỏng hoặc khí.
C-
Khi nung nóng một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.
D-
Khi nung nóng một chất khí ở áp suất thấp.
11-
Chọn câu Đúng. Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho:
A-
chính chất ấy.
B-
thành phần hoá học của chất ấy.
C-
thành phần nguyên tố (tức tỉ lệ phần trăm các nguyên tố) của chất ấy.
D-
cấu tạo phân tử của chất ấy.
12-
Chọn câu Đúng. Sự đảo (hay đảo sắc) vạch quang phổ là:
A-
Sự đảo ngược, từ vị trí ngược chiều khe mây thành cùng chiều.
B-
Sự chuyển một sáng thành vạch tối trên nền sáng, do bị hấp thụ.
C-
Sự đảo ngược trật tự các vạch quang phổ.
D-
Sự thay đổi màu sắc các vạch quang phổ.
13-
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?
A-
Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.
B-
Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dải màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối.
C-
Mỗi nguyên tố hoá học ở những trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp xuất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.
D-
Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau là rất khác nhau về số lượng các vạch, về bước sóng (tức là vị trí các vạch) và cường độ sáng của các vạch đó.
14-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu, màu sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ
B-
Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng
C-
Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối
D-
Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm riêng rẽ trên một nền tối
15-
Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì:
A-
Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng
B-
Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng
C-
Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng trắng
D-
Áp suất của đám khí hấp thụ phải rất lớn
16-
Phép phân tích quang phổ là:
A-
Phép phân tích một chùm sáng nhờ hiện tượng tán sắc
B-
Phép phân tích thành phần cấu tạo của một chất dựa trên việc nghiên cứu quang phổ do nó phát ra
C-
Phép đo nhiệt độ của một vật dựa trên quang phổ do vật phát ra
D-
Phép đo vận tốc và bước sóng của ánh sáng từ quang phổ thu được
17-
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A-
Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó.
B-
Trong quang phổ vạch hấp thụ các vân tối cách đều nhau.
C-
Trong quang phổ vạch phát xạ các vân sáng và các vân tối cách đều nhau.
D-
Quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học đều giống nhau ở cùng một nhiệt độ.
18-
Chọn phát biểu Đúng. Tia hồng ngoại được phát ra:
A-
chỉ bỏi các vật nung nóng.
B-
chỉ bởi vật có nhiệt độ cao.
C-
chỉ bởi các vật có nhiệt độ trên 0oC.
D-
bởi mọi vật có nhiệt độ lớn hơn 0K.
19-
Chọn phát biểu Đúng. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là:
A-
Được quang điện.
B-
Tác dụng quang học.
C-
Tác dụng nhiệt.
D-
Tác dụng hoá học (làm đen phi ảnh).
20-
Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?
A-
Lò sưởi điện.
B-
Hồ quang điện.
C-
Lò vi sóng.
D-
Màn hình vô tuyến.
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1430. Đăng: 04-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG