GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 192
Nhiều nguồn thông tin khác nhau cùng đồng ý ở một điểm là não trước đóng một vai trò quyết định trong việc hình thành những "dòng suy nghĩ". Những bệnh nhân có những vấn đề về não trước có kết quả IQ và chất trắng cũng đã được cho là có liên quan mật thiết với trí thông minh tổng quát. Tuy nhiên, những hình chụp mới về bộ não cho thấy điều đó chỉ giới hạn ở vùng hai bên vỏ não trước. Ducan và các đồng sự khi sử dụng phương pháp chụp PET thì xác định phần não dùng để giải quyết các vấn đề liên quan rất lớn đến trí thông minh nằm ở vùng hai bên vỏ não trước. Gần đây hơn, Gray và các cộng sự (2003) đã dùng phương pháp fMRI để chứng minh ở những người có trí thông minh cao thì vùng này có thêm khả năng chống lại những sự mất tập trung. Gray và Thompson (2004) có một bài viết về điều này.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 00:22:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 1
B-
Số 4
C-
Số 6
D-
Số 8
E-
Số 9
2-
Số nào sẽ hoàn tất câu đố này?:
A-
Số 18
B-
Số 19
C-
Số 20
D-
Số 21
3-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 1
B-
Số 2
C-
Số 3
D-
Số 4
E-
Số 5
F-
Số 6
4-
Chữ cái nào còn thiếu trong vòng tròn cuối?:
A-
Chữ Q
B-
Chữ H
C-
Chữ J
D-
Chữ E
E-
Chữ O
5-
Chữ cái nào sẽ hoàn tất câu đố này?:
A-
Chữ R
B-
Chữ Y
C-
Chữ U
D-
Chữ V
6-
Chữ cái nào ở hàng dưới cùng sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Chữ N
B-
Chữ O
C-
Chữ P
D-
Chữ Q
E-
Chữ R
7-
Chọn hình khác nhất trong các hình A, B, C, D và E:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
8-
Chữ cái nào còn thiếu trong hình oval cuối?:
A-
Chữ B
B-
Chữ S
C-
Chữ E
D-
Chữ L
9-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 23
B-
Số 12
C-
Số 43
D-
Số 19
10-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 11
B-
Số 10
C-
Số 9
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1086. Đăng: 06-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG