GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 02
Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là: . Một điểm M cách nguồn O bằng bước sóng ở thời điểm có ly độ . Biên độ sóng A là: A. B. C. 2(cm). D. 4(cm) Chọn câu đúng trong các câu sau đây: A. Khi sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp không bị mất năng lượng thì năng lượng của sóng tỉ lệ với bình phương biên độ sóng và tỉ lệ nghịch với khoảng cách đến nguồn phát sóng. B. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Các phần tử vật chất vừa dao động dọc theo phương truyền vừa chuyển động với vận tốc truyền sóng. C. Những điểm nằm cùng trên một phương truyền sóng ở cách nhau 3,5 lần buớc sóng thì dao động ngược pha với nhau D. Bước sóng được tính bởi công thức . Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất có li độ bằng 0.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:11:06(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là: . Một điểm M cách nguồn O bằng bước sóng ở thời điểm có ly độ . Biên độ sóng A là:
A-
B-
C-
2(cm)
D-
4(cm)
2-
Chọn câu đúng trong các câu sau đây:
A-
Khi sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp không bị mất năng lượng thì năng lượng của sóng tỉ lệ với bình phương biên độ sóng và tỉ lệ nghịch với khoảng cách đến nguồn phát sóng.
B-
Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Các phần tử vật chất vừa dao động dọc theo phương truyền vừa chuyển động với vận tốc truyền sóng.
C-
Những điểm nằm cùng trên một phương truyền sóng ở cách nhau 3,5 lần buớc sóng thì dao động ngược pha với nhau.
D-
Bước sóng được tính bởi công thức . Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất có li độ bằng 0.
3-
Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn 14,5cm và 17,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:
A-
v = 15cm/s
B-
v = 22,5cm/s
C-
v = 5cm/s
D-
v = 20m/s
4-
Chọn câu đúng trong các câu sau:
A-
Âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm được quyết định bởi tần số
B-
Sóng âm là sự lan truyền các dao động âm có tần số từ 16Hz đến 20.000 Hz. Sóng âm có thể truyền trong môi trường chân không
C-
Cường độ âm cực tiểu mà tai con người có thể cảm thụ được âm gọi là ngưỡng nghe của tai. Ngưỡng nghe của tai phụ thuộc vào tần số âm
D-
Sóng âm là sóng dọc. Vận tốc truyền âm trong không khí phụ thuộc vào môi trường truyền âm và tần số của âm.
5-
Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 15 lần trong 30 giây và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24m. Vận tốc truyền sóng trờn mặt biển là:
A-
v = 4,5m/s
B-
v = 12m/s
C-
v = 3m/s
D-
v = 2,25 m/s
6-
Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng. Biện độ tại bụng sóng là 3 cm. Tại điểm N trên dây gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm . ON có giá trị là :
A-
10 cm
B-
5 cm
C-
D-
7,5 cm
7-
Hai điểm trên cùng phương truyền sóng dao động ngược pha với nhau thì :
A-
Khoảng cách giữa chúng bằng số lẻ lần nửa bước sóng.
B-
Hiệu số pha của chúng bằng số lẻ lần
C-
Hiệu số pha của chúng bằng ( 2k + 1)π với k thuộc Z.
D-
A và C đúng.
8-
Hai nguồn dao động được gọi là hai nguồn kết hợp phải thoả mãn những đặc điểm nào sau đây :
A-
Có cùng biên độ.
B-
Có cùng tần số.
C-
Có độ lệch pha không đổi theo thời gian và có cùng tần số.
D-
Có độ lệch pha không đổi theo thời gian và có cùng biên độ.
9-
Quả cầu khối lượng m = 0,625kg gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k = 400N/m treo thẳng đứng. Quả cầu được nối vào đầu A của một dây AB căng ngang. Giả sử lực căng dây không làm ảnh hưởng đến chuyển động của quả cầu. Kích thích cho quả cầu dao động tự do theo phương thẳng đứng, ta thấy trên dây có sóng dừng với 6 bụng sóng. Tính vận tốc truyền sóng trên dây, biết dây dài l = AB = 3m, π2 = 10.
A-
1m/s
B-
2m/s
C-
3m/s
D-
4m/s
10-
Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng mét, t là thời gian được tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là:
A-
334m/s
B-
314m/s
C-
331m/s
D-
100m/s
11-
Một chiếc phao nhụ lên cao 10 lần trong 36s, khoảng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Vận tốc truyền sóng là:
A-
B-
C-
5(m/s)
D-
2,5(m/s)
12-
Tại hai điểm O1, O2 cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1 = 5sin100πt(mm) và u2 = 5sin(100πt + π)(mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Trên đoạn O1O2 có số cực đại giao thoa là:
A-
24
B-
26
C-
25
D-
23
13-
Vận tốc truyền âm trong không khí là 336m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động vuông pha là 0,2m. Tần số của âm là:
A-
400Hz
B-
840Hz
C-
420Hz
D-
500Hz
14-
Một dây cao su một đầu cố định, một đầu gắn âm thoa dao động với tần số f. Dây dài 2m và vận tốc sóng truyền trên dây là 20m/s. Muốn dây rung thành một bó sóng thì f có giá trị là:
A-
5Hz
B-
20Hz
C-
100Hz
D-
25Hz
15-
Giao thoa giữa hai nguồn kết hợp trên mặt nước người ta thấy điểm M đứng yên khi thoả mãn: d1 − d2 = nλ(n là số nguyên). Kết luận chính xác về độ lệch pha của hai nguồn là:
A-
(n + 1)π
B-
C-
2nπ
D-
(2n + 1)π
16-
Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là a, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 14cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98Hz đến 102Hz. Bước sóng của sóng đó có giá trị là:
A-
5cm
B-
4cm
C-
8cm
D-
6cm
17-
Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường độ âm bằng:
A-
90dB
B-
110dB
C-
120dB
D-
100dB
18-
Một sợi dây MN dài 2,25m có đầu M gắn chặt và đầu N gắn vào một âm thoa có tần số dao động f = 20Hz. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 20m/s. Cho âm thoa dao động thì trên dây:
A-
có sóng dừng và 5 bụng, 6 nút
B-
có sóng dừng và 5 bụng, 5 nút
C-
có sóng dừng và 6 bụng, 6 nút
D-
không có sóng dừng
19-
Tìm phát biểu đúng khi nói về "ngưỡng nghe"
A-
Ngưỡng nghe phụ thuộc vào vận tốc của âm
B-
Ngưỡng nghe không phụ thuộc tần số
C-
Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai có thể nghe thấy được
D-
Ngưỡng nghe là cường độ âm lớn nhất mà khi nghe tai có cảm giác đau
20-
Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hoà với phương trình u = 10sin2πft(mm). Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm N trên dây cách O 28cm, điểm này dao động lệch pha với O là (k thuộc Z). Biết tần số f có giá trị từ 23Hz đến 26Hz. Bước sóng của sóng đó là:
A-
20cm
B-
16cm
C-
8cm
D-
32cm
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1269. Đăng: 06-09-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG