GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử   
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 04
Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là , trong đó u, x đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng: A. 10cm/s B. 1cm/s C. 1 m/s D. 10 m/s Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành sóng dừng với 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây? A.10cm B. 7,5cm C. 5cm D. 5,2cm Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc Δφ = (k + 0,5)π với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. A. 8,5Hz B. 10Hz C. 12Hz D. 12,5Hz
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:10:57(Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Thời gian làm bài: 40 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là , trong đó u, x đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:
A-
10 cm/s
B-
1 cm/s
C-
1 m/s
D-
10 m/s
2-
Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành sóng dừng với 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây?
A-
10cm
B-
7,5cm
C-
5cm
D-
5,2cm
3-
Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc Δφ = (k + 0,5)π với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.
A-
8,5Hz
B-
10Hz
C-
12Hz
D-
12,5Hz
4-
Tiếng la hét 100 dB có cường độ lớn gấp tiếng nói thầm 20 dB bao nhiêu lần?
A-
5 lần
B-
80 lần
C-
106 lần
D-
108 lần
5-
Một sợi dây l = 1m được cố định ở 2 đầu AB dao động với tần số 50Hz, vận tốc truyền sóng v = 5m/s. Có bao nhiêu nút và bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên:
A-
5bụng; 6nút
B-
10bụng; 11nút
C-
15bụng; 16nút
D-
20bụng; 21nút
6-
Một sợi dây l = 1m được cố định đầu A còn đầu B để hở, dao động với bước sóng bằng bao nhiêu để có 10 nút trong hình ảnh sóng dừng của sợi dây?
A-
21,05cm
B-
22,22cm
C-
19,05cm
D-
Kết quả khác
7-
Hai người đứng cách nhau 4m và làm cho sợi dây nằm giữa họ dao động. Hỏi bước sóng lớn nhất của sóng dừng mà hai người có thể tạo nên là:
A-
16m
B-
8m
C-
4m
D-
2m
8-
Một dây dài 60cm phát ra âm có tần số 100Hz, quan sát dây đàn thấy có 4 nút (gồm cả 2 nút ở 2 đầu dây). Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A-
15m/s
B-
30m/s
C-
20m/s
D-
40m/s
9-
Người ta gây một chấn động ở đầu O một dây cao su căng thẳng làm tạo nên một dao động theo phương vuông góc với vị trí bình thường của dây, với chu kỳ 1,8s. Sau 4s chuyển động truyền được 20m dọc theo dây. Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây:
A-
9m
B-
6m
C-
4m
D-
3m
10-
Một sợi dây l = 1m được cố định đầu A còn đầu B để tự do, dao động với bước sóng bằng bao nhiêu để có 15 bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng của sợi dây?
A-
26,67cm
B-
13,8 cm
C-
12,90 cm
D-
kết quả khác
11-
Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với tần số f = 15Hz, cùng pha. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30m/s. Điểm nào sau đây dao động sẽ có biên độ cực đại (d1 và d2 lần lượt là khoảng cách từ điểm đang xét đến S1 và S2):
A-
M(d1 = 25m và d2 = 20m)
B-
N(d1 = 24m và d2 = 21m)
C-
O(d1 = 25m và d2 = 21m)
D-
P(d1 = 26m và d2 = 27m)
12-
Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. Biết trong khoảng MN có 3 bụng sóng, MN = 63cm, tần số của sóng f = 20Hz. Bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây là:
A-
λ = 36cm; v = 7,2m/s
B-
λ = 3,6cm; v = 72cm/s
C-
λ = 36cm; v = 72cm/s
D-
λ = 3,6cm; v = 7,2m/s
13-
Một sợi dây AB căng ngang với đầu A, B cố định. Khi đầu A được truyền dao động với tần số 50Hz thì sóng dừng trên dây có 10 bụng sóng. Để sóng dừng trên dây chỉ có 5 bụng sóng và vận tốc truyền sóng vẫn không thay đổi thì đầu A phải được truyền dao động với tần số:
A-
100Hz
B-
25Hz
C-
75Hz
D-
50Hz
14-
Một sợi dây AB căng ngang với đầu B cố định. Khi đầu A rung với tần số 50Hz thì sóng dừng trên dây có 10 nút sóng. Để sóng dừng trên dây chỉ có 5 nút sóng và vận tốc truyền sóng vẫn không thay đổi thì đầu A phải rung với tần số:
A-
100Hz
B-
25Hz
C-
75Hz
D-
22,2Hz
15-
Tìm vận tốc truyền sóng cơ biểu thị bởi phương trình: u = 2cos(100πt - 5πd) (m)
A-
20m/s
B-
30m/s
C-
40m/s
D-
kết quả khác
16-
Hai điểm A, B cách nhau 20cm là 2 nguồn sóng trên mặt nước dao động với tần số f = 15Hz và biên độ bằng 5cm. Vận tốc truyền sóng ở mặt nước là v = 0,3m/s. Biên độ dao động của nước tại các điểm M, N nằm trên đường AB với AM = 5cm, AN = 10cm, là:
A-
AM = 0; AN = 10cm
B-
AM = 0; AN = 5cm
C-
AM = AN = 10cm
D-
AM = AN = 5cm
17-
Một dây đàn có chiều dài l = 1m, biết vận tốc truyền sóng trên dây là v = 345m/s.Tần số âm cơ bản mà dây đàn phát ra là:
A-
172,5Hz
B-
345Hz
C-
690Hz
D-
Kết quả khác
18-
Chọn câu đúng. Dây đàn có chiều dài 8Ocm phát ra âm có tần số 12 Hz. Trên dây xảy ra sóng dừng và người ta quan sát được trên dây có tất cả 3 nút. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
A-
9,6 m/s
B-
10 m/s
C-
9,4 m/s
D-
9,1 m/s
19-
Chọn câu đúng . Một dây căng nằm ngang AB dài 2m, đầu B cố định, đầu A gắn vào một âm thoa dao động với chu kỳ 0,02 s. Người ta đếm được từ A đến B có 5 nút. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
A-
45 m/s
B-
50 m/s
C-
55 m/s
D-
62 m/s
20-
Chọn câu đúng. Một dây căng nằm ngang AB dài 2m, đầu B cố định, đầu A gắn vào một âm thoa dao động với chu kỳ 0,02 s. Người ta đếm được từ A đến B có 5 nút. Nếu muốn dây AB rung thành 2 bó thì tần số dao động phải là bao nhiêu ?
A-
12,5 Hz
B-
25 Hz
C-
30 Hz
D-
28 Hz
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1817. Đăng: 06-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG