GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   


Lịch sử 09 - Bài 05
Nhằm mục đích mị dân, chương trình khai thác thuộc địa ở Đông Dương được chính phủ Pháp rêu rao là:
A. Giúp Việt Nam trở nên phú cường.
B. Nhằm khai hóa nhân dân ta.
C. Nhằm giúp Việt Nam đánh đổ chế độ phong kiến.
D. Giúp Việt Nam tiến lên tư bản chủ nghĩa.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:56:15(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nhằm mục đích mị dân, chương trình khai thác thuộc địa ở Đông Dương được chính phủ Pháp rêu rao là:
A-
Giúp Việt Nam trở nên phú cường.
B-
Nhằm khai hóa nhân dân ta.
C-
Nhằm giúp Việt Nam đánh đổ chế độ phong kiến.
D-
Giúp Việt Nam tiến lên tư bản chủ nghĩa.
2-
Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành:
A-
Một khu vực phồn thịnh
B-
Một khu vực mậu dịch tự do
C-
Một khu vực hòa bình
D-
Một khu vực ổn định
3-
Thành tựu Trung Quốc đã đạt được trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đó là:
A-
246 công trình được xây dựng và đưa vào sản xuất (1)
B-
Sản lượng công nghiệp tăng 140% (2)
C-
Sản lượng nông nghiệp tăng 25% (3)
D-
Cả (1), (2), (3) đều đúng
4-
Trong cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai, những phát minh có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong lĩnh vực công cụ sản xuất mới là:
A-
Máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động.
B-
Radio, hệ thống máy tự động, rô bốt.
C-
Vô tuyến điện tử, radio và máy tính điện tử.
D-
Máy tính điện tử, sóng vô tuyến, sóng điện thoại.
5-
Lí do cụ thể nào liên quan trực tiếp với việc giải thể khối SEATO (9/1975) ?
A-
Thất bại của đế quốc Mĩ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 - 1975)
B-
SEATO lại không phù hợp với xu thế phát triển của Đông Nam Á
C-
Các nước thành viên luôn xảy ra xung đột
D-
Nhân dân các nước Đông Nam Á không đồng tình với sự tồn tại của SEATO
6-
Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỷ XX?
A-
Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật, con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí, cần cù lao động, đề cao kĩ thuật và coi trọng tiết kiệm (1)
B-
Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty Nhật Bản (2)
C-
Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng (3)
D-
Cả (1), (2), (3) đều đúng
7-
Phong trào quốc tế nào đã có vai trò tích cực trong các mối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A-
Phong trào giải phóng dân tộc (1)
B-
Phong trào bảo vệ hòa bình thế giới (2)
C-
Phong trào không liên kết (3)
D-
Cả (1), (2), (3) đều đúng
8-
Vào thời gian nào, Liên bang Nam Phi đã được thành lập và nằm trong khối Liên hiệp Anh?
A-
1910.
B-
1930.
C-
1940.
D-
1950.
9-
Những biểu hiện nào chứng tỏ sự phồn vinh của kinh tế Mĩ trong những năm 1945 - 1950?
A-
Chiếm hơn một nửa tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới. (1)
B-
Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật cộng lại. (2)
C-
Nắm trong tay 3/4 dự trữ vàng của thế giới, là chủ nợ của thế giới. (3)
D-
Tất cả (1), (2) và (3)
10-
Hãy chỉ ra diện tích và dân số của Cu-ba tính đến năm 2002.
A-
11 triệu km2 và 12,1 triệu người.
B-
1,1 triệu km2 và 13,1 triệu người.
C-
200 ngàn km2 và 14,5 triệu người.
D-
110 ngàn km2 và 11,3 triệu người.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 887. Đăng: 06-09-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG