GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Số hữu tỉ - Số thực - Bài 11
Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian dự định. Sau khi đi được quãng đường thì ô tô tăng vận tốc lên 20%, do đó đến B sớm hơn được 10 phút. Tính thời gian ô tô đi từ A đến B.
a. 100 phút
b. 110 phút
c. 120 phút
d. 130 phút
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:51:55(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian dự định. Sau khi đi được quãng đường thì ô tô tăng vận tốc lên 20%, do đó đến B sớm hơn được 10 phút. Tính thời gian ô tô đi từ A đến B
A-
100 phút
B-
110 phút
C-
120 phút
D-
130 phút
2-
Giải phương trình |x| = 2x - 1.
A-
B-
C-
x = 1
D-
Phương trình vô nghiệm
3-
Tìm hai số a và b (b ≠ 0) biết:
A-
B-
C-
D-
4-
Vận tốc của máy bay, ô tô và tàu hỏa tỉ lệ là 10, 2 và 1. Thời gian máy bay bay từ A đến B ít hơn thời gian ô tô chạy từ A đến B là 16 giờ. Hỏi tàu hỏa chạy từ A đến B mất bao lâu?
A-
40 giờ
B-
43 giờ
C-
45 giờ
D-
50 giờ
5-
Giải phương trình: |x + 1| + |x + 2| = 5
A-
x = 1
B-
x = -4
C-
x = 1 hoặc x = -4
D-
x = -1 hoặc x = 4
6-
Giải phương trình |x| = - x - 5.
A-
x = 0
B-
x = -1
C-
x = 1
D-
Phương trình vô nghiệm
7-
Tìm các góc của một hình tam giác biết rằng các góc đó tỉ lệ với 1, 2 ,3.
A-
450, 600, 750
B-
270, 400, 1130
C-
300, 450, 1050
D-
300, 600, 900
8-
Tính
A-
B-
C-
D-
9-
Số 64 viết dưới dạng lũy thừa của 2 là:
A-
26
B-
25
C-
24
D-
22
10-
Số viết dưới dạng lũy thừa của 2 là:
A-
2-6
B-
2-5
C-
2-4
D-
2-3
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 948. Đăng: 07-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG