GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   

Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 117
Trong chu kì tế bào, ADN và NST nhân đôi ở A. pha G1 B. pha G2 C. pha S D. giai đoạn nguyên phân..... Plasmit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì A. chiếm tỉ lệ rất ít B. thiếu nó tế bào vẫn phát triển bình thường C. số lượng nuclêôtit ít D. có khà năng nhân đôi độc lập so với ADN - NST.... Từ một tế bào ban đầu, qua n lần phân chia liên tiếp tạo ra được A. 2n tế bào con....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:47:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong chu kì tế bào, ADN và NST nhân đôi ở
A-
pha G1
B-
pha G2
C-
pha S
D-
giai đoạn nguyên phân.
2-
Plasmit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì
A-
chiếm tỉ lệ rất ít
B-
thiếu nó tế bào vẫn phát triển bình thường
C-
số lượng nuclêôtit ít
D-
có khả năng nhân đôi độc lập so với ADN - NST
3-
Từ một tế bào ban đầu, qua n lần phân chia liên tiếp tạo ra được
A-
2n tế bào con
B-
2n - 1 tế bào con
C-
2n tế bào con
D-
2n - 1 tế bào con
4-
Không bào trong đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào nào ?
A-
Cánh hoa
B-
Lông hút của rễ cây
C-
Đỉnh sinh trưởng
D-
Lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.
5-
Không bào là bào quan
A-
không có màng bao bọc
B-
có một lớp màng bao bọc
C-
có một lớp màng kép bao bọc
D-
có nguồn gốc từ nhân
6-
Trong cơ thể người, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất ?
A-
Hồng cầu
B-
Biểu bì
C-
Bạch cầu
D-
Xương
7-
Trong cơ thể người, tế bào nào sau đây có số lượng ti thể nhiều nhất ?
A-
Hồng cầu
B-
Cơ tim
C-
Biểu bì
D-
Xương
8-
Trong tế bào, prôtêin được tổng hợp ở
A-
nhân tế bào
B-
ribôxôm
C-
bộ máy Gôngi
D-
ti thể
9-
Grana là cấu trúc có trong bào quan nào ?
A-
Nhân
B-
Ti thể
C-
Lục lạp
D-
Lưới nội chất
10-
Trong tế bào nhân thực, những bào quan có hai lớp màng bao bọc gồm
A-
nhân, ribôxôm, ti thể.
B-
nhân, ti thể, lục lạp
C-
lizôxôm, ti thể, lục lạp
D-
ribôxôm, perôxixôm.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1439. Đăng: 11-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG