GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc nghiệm lịch sử - Bài 03
Theo Hồi giáo, kinh Coran là gì?
A. Lời nói của giáo chủ Môhamet được ghi lại và những lời này do thánh Ala thông qua thiên sứ Gabrien khải thị cho Môhamet.
B. Quyển sách ghi chép lại những tín ngưỡng cơ bản của đạo Hồi.
C. Quyển sách ghi chép lại tình hình xã hội trên bán đảo Ả rập thế kỷ thứ VII.
D. Tất cả đều đúng
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:06:51(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Theo Hồi giáo, kinh Coran là gì?
A-
Lời nói của giáo chủ Môhamet được ghi lại và những lời này do thánh Ala thông qua thiên sứ Gabrien khải thị cho Môhamet.
B-
Quyển sách ghi chép lại những tín ngưỡng cơ bản của đạo Hồi.
C-
Quyển sách ghi chép lại tình hình xã hội trên bán đảo Ả rập thế kỷ thứ VII.
D-
Tất cả đều đúng.
2-
Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ mấy?
A-
Thế kỷ VI trước công nguyên
B-
Đầu Công Nguyên
C-
Thế kỷ thứ II
D-
Thế kỷ VI
3-
Trong đạo Phật, để được phong Thượng tọa cần có những điều kiện gì?
A-
30 năm tu, 50 năm tuổi đời.
B-
40 năm tu, 50 năm tuổi đời.
C-
30 năm tu, 60 năm tuổi đời.
D-
40 năm tu, 60 năm tuổi đời.
4-
Quan điểm nào sau đây không phải là của Phật giáo?
A-
Tất cả sự vật, hiện tượng cũng như bản thân ta là có thực.
B-
Thế giới hữu hình là do sự hợp lại của ngũ uẩn.
C-
Bản chất của sự tồn tại của thế giới là một dòng biến chuyển không ngừng.
D-
Sự biến hiện của thế giới theo chu trình Sinh - Trụ - Dị - Diệt.
5-
Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?
A-
Anh
B-
Nhật
C-
Mỹ
D-
Liên Xô
6-
Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:
A-
WTO
B-
Liên minh châu Âu
C-
ASEAN
D-
Liên Hợp Quốc
7-
Biến đổi lớn nhất của các nước Á châu sau chiến tranh thế giới thứ 2 là gì?
A-
Các nước Á châu đã giành được độc lập.
B-
Các nước Á châu gia nhập ASEAN.
C-
Các nước Á châu trở thành trung tâm tài chính của thế giới.
D-
Tất cả các ý đã nêu.
8-
Để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đánh thuế rất nặng vào hàng hóa của các nước nhập vào Đông Dương đó là:
A-
Hàng hóa của Ấn Độ.
B-
Hàng hóa của Trung Quốc, Nhật Bản.
C-
Hàng hóa của Thái Lan, Singapo.
D-
Hàng hóa của Triều Tiên, Mông Cổ.
9-
Để xua đi những gì xấu xa của năm cũ, người nước nào sẽ dùng quần áo cũ của các thành viên trong gia đình may quần áo cho búp bê bỏ đi, sau đó mặc vào cho chúng và đem đốt?
A-
Colombia
B-
Ai Cập
C-
Zimbabwe
D-
Áo
10-
Người nước nào đón năm mới bằng cách xách một chiếc vali đi quanh nhà?
A-
Mỹ
B-
Canada
C-
Venezuela
D-
Philippine
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 772. Đăng: 15-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG