GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 9 >> Toán

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Hình học     Đại Số   

Đường tròn - Bài 13
Một hình vuông ngoại tiếp đường tròn có diện tích là 16m2, tính độ dài đường tròn (kết quả làm tròn đến 1cm).
a. 1250 cm
b. 1255 cm
c. 1257 cm
d. 1259 cm
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:41:02(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một hình vuông ngoại tiếp đường tròn có diện tích là 16m2, tính độ dài đường tròn (kết quả làm tròn đến 1cm).
A-
1250 cm
B-
1255 cm
C-
1257 cm
D-
1259 cm
2-
Cho đường tròn (O); A ∈ (O). (I) là đường tròn tiếp xúc với (O) và tiếp xúc với OA tại trung điểm của OA. Tỉ số diện tích của hình tròn (I) và diện tích của hình tròn (O) bằng:
A-
B-
C-
D-
3-
Cho phần tư hình tròn AOB (OA = OB = R). Đường tròn tâm A, bán kính R, cắt cung AB tại C. (I) là đường tròn tiếp xúc với cung AB, cung OC và đoạn OB lần lượt tại D, E, F. Chu vi của đường tròn (I) là:
A-
B-
C-
D-
4-
Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 2a, . Tính chu vi của hình (H) hạn định bởi ba nửa đường tròn đường kính BC, CA, AB.
A-
B-
C-
D-
5-
Cho đường tròn (O; OA) và đường tròn (O') có đường kính OA, OB là 1 bán kính của (O), OB cắt (O') tại C. So sánh chiều dài hai cung AB và AC.
A-
Cung AB bằng cung AC
B-
Cung AB lớn hơn cung AC
C-
Cung AB nhỏ hơn cung AC
D-
Không thể so sánh
6-
Tính cạnh của đa giác đều 12 cạnh nội tiếp, theo bán kính R của đường tròn ngoại tiếp đa giác.
A-
B-
C-
D-
7-
Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn bán kính R. Biết AB là cạnh của hình vuông nội tiếp, BC là cạnh tam giác đều nội tiếp, tâm O ở bên trong tam giác. Tính các góc của tam giác.
A-
B-
C-
D-
8-
Cho hình vuông có cạnh bằng 4 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông.
A-
B-
C-
D-
9-
Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi I1, I2, I3, I4 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác BCD, CDAM DABM ABC. Kết luận nào sau đây đúng?
A-
I1I2I3I4 là hình vuông
B-
I1I2I3I4 là hình bình hành
C-
I1I2I3I4 là hình thang
D-
I1I2I3I4 là hình chữ nhật
10-
Cho hai đường kính AB và CD vuông góc. Trên cung BC lấy điểm E sao cho BE bằng bán kính đường tròn. Tiếp tuyến tại E cắt đường thẳng AC tại K. Tính góc .
A-
900
B-
1000
C-
1050
D-
1100
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 823. Đăng: 18-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG