GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm Địa Lý - Môi Trường - Bài 06
Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ Tây Á, Đông Phi và Tây Phi a. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa b. Việt Nam có bờ biển dài, khúc khuỷu c. Do đất nước hẹp ngang, trải dài trên nhiền vĩ độ d. Do cả 3 nguyên nhân trên Xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới diễn ra với quy mô lớn và nhịp dộ cao là điều kiện để: a. Nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội b. Nước ta mở rộng buôn bán với nhiều nước trên thế giới c. Nước ta bộc lộ những hạn chế về vốn, công nghệ trong quá trình phát triển sản xuất. d. Tất cả các điều kiện trên Những trở ngại chính đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở nước ta về TNTN là : a. Trữ lượng ít b. Số lượng nhiều, trữ lượng nhỏ lại phân tán c. ít loại có giá trị d. TNTN đang bị suy thoái nghiêm trọng

Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:51:49(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ Tây Á, Đông Phi và Tây Phi?
A-
Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa
B-
Việt Nam có bờ biển dài, khúc khuỷu
C-
Do đất nước hẹp ngang, trải dài trên nhiền vĩ độ
D-
Do cả 3 nguyên nhân trên
2-
Xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới diễn ra với quy mô lớn và nhịp dộ cao là điều kiện để:
A-
Nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội
B-
Nước ta mở rộng buôn bán với nhiều nước trên thế giới
C-
Nước ta bộc lộ những hạn chế về vốn, công nghệ trong quá trình phát triển sản xuất
D-
Tất cả các điều kiện trên
3-
Những trở ngại chính đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở nước ta về tài nguyên thiên nhiên là :
A-
Trữ lượng ít
B-
Số lượng nhiều, trữ lượng nhỏ lại phân tán
C-
ít loại có giá trị
D-
Tài nguyên thiên nhiên đang bị suy thoái nghiêm trọng
4-
Tài nguyên giữ vị trí quan trọng nhất Việt Nam hiện nay là:
A-
Tài nguyên đất
B-
Tài nguyên sinh vật
C-
Tài nguyên nước
D-
Tài nguyên sinh vật
5-
Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt dối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay là:
A-
Tài nguyên đất
B-
Tài nguyên nước
C-
Tài nguyên sinh vật
D-
Tài nguyên khoáng sản
6-
Trong các tài nguyên sau loại nào bị suy giảm nghiêm trọng nhất:
A-
Tài nguyên đất
B-
Tài nguyên biển
C-
Tài nguyên rừng
D-
Tài nguyên nước
7-
Để phát triển kinh tế của đất nước cần phải?
A-
Khai thác và sử dụng tốt tài nguyên thiên nhiên
B-
Nâng cao trình độ dân trí
C-
Có đường lối phát triển kinh tế hợp lý
D-
Biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực
8-
Nguyên nhân chính làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú là:
A-
Cấu trúc địa chất
B-
Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài và thuận lợi
C-
Việc khai thác luôn đi đôi với việc cải tạo và bảo vệ
D-
Điều kiện khí hậu thuận lợi
9-
Tài nguyên đất của Việt Nam rất phong phú, trong đó có nhiều nhất là:
A-
Đất đồng cỏ
B-
Đất hoang mạc
C-
Đất phù sa
D-
Đất phù sa và đất feralit
10-
Sự khác nhau cơ bản giữa đất phù sa đồng bằng sông Hồng và đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long là:
A-
Sự màu mỡ
B-
Diện tích
C-
Được bồi đắp hằng năm và không được bồi đắp hằng năm
D-
Độ nhiễm phèn, Độ nhiễm mặn
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1230. Đăng: 18-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG