GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm Địa Lý - Môi Trường - Bài 07
Đặc diểm của đất feralit là: a. Thường có màu đỏ, phèn, chau, nghèo, mùn b. Thường có màu đen, xốp thoát nước c. Thường có màu đỏ, vàng rất màu mỡ d. Thường có màu nâu, khô không thích hợp trồng lúa Nguồn lực phát triển kinh tế xã hội là: a. Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất, con người, đường lối chính sách ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế xã hội b. Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú của đất nước c. Điều kiện thường xuyên và cần thiết để phát triển xã hội loài người d. Tất cả những gì bao quanh con người Nhiệt độ trung bình hằng năm của Việt Nam là: a. 20oC b. 18oC → 22oC c. 22oC → 27oC d. > 25oC

Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:54:59(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đặc diểm của đất feralit là:
A-
Thường có màu đỏ, phèn, chau, nghèo, mùn
B-
Thường có màu đen, xốp thoát nước
C-
Thường có màu đỏ, vàng rất màu mỡ
D-
Thường có màu nâu, khô không thích hợp trồng lúa
2-
Nguồn lực phát triển kinh tế xã hội là:
A-
Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất, con người, đường lối chính sách ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế xã hội
B-
Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú của đất nước
C-
Điều kiện thường xuyên và cần thiết để phát triển xã hội loài người
D-
Tất cả những gì bao quanh con người
3-
Nhiệt độ trung bình hằng năm của Việt Nam là:
A-
20oC
B-
18oC → 22oC
C-
22oC → 27oC
D-
> 25oC
4-
Thuận lợi nhất của khí hậu nước ta đối với sự phát triển kinh tế là
A-
Giao thông vận tải hoạt động thuận lợi quanh năm
B-
Phát triển một nền nông nghiệp đa dạng phong phú
C-
Đáp ứng tốt việc tưới tiêu cho nông nghiệp
D-
Thúc đẩy sự đầu tư với sản xuất nông nghiệp
5-
Tài nguyên khoáng sản Việt Nam tập trung nhiều nhất ở
A-
Miền Bắc
B-
Miền Trung
C-
Miền Nam
D-
Miền đồng bằng
6-
Diện tích rừng ở Việt Nam năm 1990 là
A-
14 triệu ha
B-
10 triệu ha
C-
9 triệu ha
D-
9,5 triệu ha
7-
Tài nguyên rừng của Việt Nam bị suy thoái nghiêm trọng thể hiện ở:
A-
Độ che phủ rừng giảm
B-
Diện tích đồi úi trọc tăng lên
C-
Mất dần nhiều động thực vật quý hiếm
D-
Diện tích rừng suy giảm, chất lượng rừng suy thoái
8-
Nhịp độ gia tăng dân số biến đổi qua các thời kỳ, và tăng nhanh nhất qua các kỳ
A-
1931 - 1960
B-
1965 - 1975
C-
1979 - 1989
D-
1990 - 2000
9-
Gia tăng dân số tự nhiên là
A-
Hiệu số của người nhập cư và người xuất cư
B-
Hiệu số của tỉ suất sinh và tỉ suất tử
C-
Tỷ lệ cao
D-
Tuổi thọ trung bình cao
10-
Khu vực có gia tăng dân số tự nhiên cao nhất nước ta là:
A-
Đồng bằng sông Cửu Long
B-
Đồng bằng sông Hồng
C-
Tây Nguyên
D-
Trung Du và Miền núi phía Bắc
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1102. Đăng: 18-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG