GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm Địa Lý - Môi Trường - Bài 12
Bão tập trung nhất vào tháng: a. tháng IX. b. tháng XI. c. tháng XII. d. tháng X. Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam? a. có mưa phùn. b. không bị ảnh hưởng của gió Tây. c. có nước từ núi cao chảy xuống. d. có nhiều hồ chứa nước dự trữ. Tài nguyên rừng Việt Nam bị suy thoái nghiêm trọng thể hiện ở: a. Độ che phủ rừng giảm b. Diện tích rừng suy giảm, chất lượng rừng suy thoái. c. Diện tích đồi núi trọc tăng lên d. Mất dần nhiều loại động thực vật quý hiếm.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 09:58:35(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Bão tập trung nhất vào tháng:
A-
tháng IX.
B-
tháng XI.
C-
tháng XII.
D-
tháng X.
2-
Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam?
A-
có mưa phùn.
B-
không bị ảnh hưởng của gió Tây.
C-
có nước từ núi cao chảy xuống.
D-
có nhiều hồ chứa nước dự trữ.
3-
Tài nguyên rừng Việt Nam bị suy thoái nghiêm trọng thể hiện ở:
A-
Độ che phủ rừng giảm
B-
Diện tích rừng suy giảm, chất lượng rừng suy thoái
C-
Diện tích đồi núi trọc tăng lên
D-
Mất dần nhiều loại động thực vật quý hiếm.
4-
Vùng nào nước ta hay bị ngập úng nghiêm trọng nhất?
A-
Duyên hải ven biển Bắc Trung Bộ.
B-
Đồng bằng sông Hồng.
C-
Duyên hải ven biển Nam Trung Bộ.
D-
Đồng bằng sông Cửu Long.
5-
Hậu quả của bão ở Việt Nam là:
A-
nước biển ngày càng dâng cao.
B-
lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn.
C-
tàn phá những công trình vững chắc như nhà cửa, công sở cầu cống,...
D-
bóc mòn lớp đất, lớp phủ thực vật ở những khu vực dốc ven sông, suối.
6-
Trong việc bảo vệ môi trường nước ta có mấy vấn đề được coi là quan trọng nhất?
A-
Bốn vấn đề.
B-
Một vấn đề.
C-
Hai vấn đề.
D-
Ba vấn đề.
7-
Lũ quét thường xảy ra ở đâu?
A-
Lưu vực sông Cả, sông Mã.
B-
Lưu vực sông Cửu Long.
C-
Lưu vực sông Hồng.
D-
Những lưu vực sông suối miền núi có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn.
8-
Vấn đề nghiêm trọng ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, các khu dân cư và một số vùng cửa sông ven biển hiện nay chính là tình trạng ô nhiễm:
A-
Đất. (3)
B-
Không khí. (2)
C-
Nước. (1)
D-
Cả (1), (2), (3) đều đúng.
9-
Hãy nêu biện pháp chủ yếu để bảo vệ đất ở vùng đồi núi?
A-
Ngăn chặn nạn du canh, du cư (3)
B-
Trồng cây theo hàng, bảo vệ rừng và đất rừng (2)
C-
Cả (1), (2), (3) đều đúng
D-
Kết hợp thủy lợi, canh tác nông lâm (1)
10-
Tổng số cơn bão của ba tháng: IIIX, IX, X chiếm bao nhiêu phần trăm số cơn bão trong toàn mùa mưa?
A-
50%.
B-
60%.
C-
80%.
D-
70%.
[ MinhLam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1225. Đăng: 19-09-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG