GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Thi quốc tịch Mỹ (English)     Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)   

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 31 - 40 (tiếng Việt)
Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế? Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội? Nội các của Tổng Thống làm gì? Ngành tư pháp làm gì? Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện? Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện? Ai có quyền phủ quyết các dự luật?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:02:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?
A-
Chủ Tịch Hạ Nghị Viện
B-
Dân biểu quốc hội
C-
Bộ trưởng Quốc phòng
D-
Chủ tịch Tối cao Pháp viện
2-
Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội?
A-
Chủ tịch Hạ viện
B-
Tổng Thống
C-
Phó Tổng thống
D-
Bộ trưởng Quốc phòng
3-
Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?
A-
Phó tổng thống
B-
Chủ tịch hạ viện
C-
Tổng Thống
D-
Thống đốc
4-
Ai có quyền phủ quyết các dự luật?
A-
Thượng nghị viện
B-
Dân biểu quốc hội
C-
Thốn đốc
D-
Tổng Thống
5-
Nội các của Tổng Thống làm gì?
A-
Cố vấn cho Tổng Thống
B-
Làm vui lòng Tổng thống
C-
Ủng hộ Tổng thống
D-
Cản trở Tổng thống
6-
Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.
A-
Bộ Trưởng Canh Nông, Bộ Trưởng Thương Mại
B-
Bộ Trưởng Quốc Phòng, Bộ Trưởng Giáo Dục
C-
Bộ Trưởng Năng Lượng, Bộ Trưởng Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh
D-
Bộ Trưởng Nội An, Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị
E-
Bộ Trưởng Nội Vụ, Bộ Trưởng Lao Động
F-
Bộ Trưởng Ngoại Giao, Bộ Trưởng Giao Thông
G-
Bộ Trưởng Ngân Khố hay Tài Chính, Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh
H-
Bộ Trưởng Tư Pháp, Phó Tổng Thống
I-
Bất kỳ đáp án nào
7-
Ngành tư pháp làm gì?
A-
duyệt lại luật lệ
B-
cắt nghĩa luật lệ
C-
giải quyết tranh cãi (bất hòa)
D-
quyết định xem luật có đi ngược lại hiến pháp không
E-
Tất cả đều đúng
8-
Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?
A-
Toàn án liên bang
B-
Tối Cao Pháp Viện
C-
Tòa Đại hình
D-
Tòa tiểu hình
9-
Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?
A-
Chín (9)
B-
Mười (10)
C-
Tám (8)
D-
Bảy (7)
10-
Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện? (2012)
A-
Joe Biden
B-
John Roberts (John G. Roberts, Jr.)
C-
Barack Obama
[ Hữu Đức sưu tầm và biên tập - nguồn http://www.uscis.gov/ ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1723. Đăng: 22-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG