GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Thi quốc tịch Mỹ (English)     Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)   

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 41 - 50 (tiếng Việt)
Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền. Một trong những quyền này là gì? Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó. Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ. Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:50:55(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?
A-
in tiền
B-
tuyên chiến
C-
lập quân đội
D-
ký các hòa ước
E-
Tất cả đều đúng
2-
Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền. Một trong những quyền này là gì?
A-
cung cấp trường học và giáo dục
B-
bảo vệ dân chúng (cảnh sát)
C-
bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa)
D-
cấp bằng lái xe
E-
chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai
F-
Tất cả đều đúng
3-
Thống Đốc tiểu bang của bạn tên gì?
A-
Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.]. Ngoài ra, bạn phải tìm hiểu tên của Thống đốc tiểu bang hiện thời để trả lời. Ví dụ Thống đốc Ohio năm 2012 là John R. Kasich hoặc Kasich.
B-
Abraham Lincoln
C-
George Washington
4-
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?
A-
Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]. Ngoài ra, bạn phải tìm hiểu tên thủ phủ tiểu bang nơi bạn định cư, ví dụ New York là Albany, Ohio là Columbus, California là Sacramento
B-
Cleveland
C-
New Yowk
D-
San Francisco
5-
Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?
A-
Đảng Xanh và Đảng Cộng Sản
B-
Dân Chủ và Cộng Hòa
C-
Đảng Tự Do và Đảng Cấp Tiến
D-
Đảng Xã hội và Đảng Dân Chủ
6-
Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào? (2012)
A-
Cộng Hòa
B-
Đảng Bảo Thủ
C-
Đảng Dân Chủ
D-
Đảng Xã Hội
7-
Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì? (2012)
A-
John Boehner
B-
Boehner
C-
Cả A và B đều đúng
8-
Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.
A-
Công dân mười tám (18) tuổi và hơn (được đi bầu).
B-
Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu.
C-
Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu).
D-
Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).
E-
Tất cả đều đúng
9-
Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?
A-
phục vụ trong bồi thẩm đoàn
B-
đi bầu trong bầu cử liên bang
C-
Cả A và B đều đúng
10-
Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.
A-
tham gia bầu cử cấp liên bang
B-
ứng cử chức vụ liên bang
C-
Cả A và B đều đúng
[ Hữu Đức sưu tầm và biên tập - nguồn http://www.uscis.gov/ ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1716. Đăng: 22-09-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG