GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
 Thi quốc tịch Mỹ (English)     Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)   

100 câu Thi quốc tịch Mỹ - phần thi dân sự - Câu 71 - 80 (tiếng Việt)
Hoa Kỳ mua lãnh thổ nào của Pháp vào năm 1803? Nói tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự thời 1800. Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì. Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì? Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900. Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:41:11(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hoa Kỳ mua lãnh thổ nào của Pháp vào năm 1803?
A-
Lãnh Thổ Louisiana
B-
Louisiana
C-
Cả A và B đều đúng
2-
Nói tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự thời 1800.
A-
Chiến tranh 1812
B-
Chiến tranh Hoa Kỳ-Mễ-Tây-Cơ (Mexico)
C-
Nội chiến
D-
Chiến tranh Hoa Kỳ-Tây-Ban-Nha
E-
Tất cả đều đúng
3-
Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì?
A-
Nội chiến
B-
Chiến tranh giữa các Tiểu Bang
C-
Tất cả đều đúng
4-
Cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.
A-
vấn đề nô lệ
B-
các vấn đề kinh tế
C-
quyền của các tiểu bang
D-
Tấ cả đều đúng
5-
Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?
A-
giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng)
B-
giữ gìn (hoặc bảo tồn) đoàn kết Quốc Gia
C-
lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến
D-
Tất cả đều đúng
6-
Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?
A-
giải phóng nô lệ
B-
giải phóng nô lệ thuộc tập hợp (nhóm) các tiểu bang ly khai miền Nam
C-
giải phóng nô lệ ở các tiểu bang miền Nam
D-
giải phóng nô lệ ở đa số các tiểu bang miền Nam
E-
Tất cả đều đúng
7-
Bà Susan B. Anthony làm gì?
A-
tranh đấu cho quyền phụ nữ
B-
tranh đấu cho dân quyền
C-
Cả A và B đúng
8-
Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.
A-
Thế Chiến Thứ Nhất
B-
Thế Chiến Thứ Hai
C-
Chiến Tranh Cao Ly (Triều Tiên)
D-
Chiến Tranh Việt Nam
E-
Chiến tranh Vùng Vịnh (Ba Tư)
F-
Tất cả đều đúng
9-
Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?
A-
(Woodrow) Wilson
B-
(Harry S.) Truman
C-
(Theodore) Roosevelt
D-
(Franklin) Eisenhower
10-
Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?
A-
(Dwight) Eisenhower
B-
(Franklin) Roosevelt
C-
(Harry) Truman
D-
(Woodrow) Wilson
[ Hữu Đức sưu tầm và biên soạn - nguồn http://www.uscis.gov/ ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1833. Đăng: 23-09-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG